Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği, "Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar, yapılandırma ihtiyacı 12-13 milyar dolardır."açıklamasında bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılandırma açıklaması
Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 17:22
10 Eylül 2019 Salı 15:03

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) "elektrikte yapılandırma ihtiyaçlı portföy 12-13 milyar dolar. elektrikte 2019'da 10 milyar dolar yapılandırma bekleniyor. en olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin sermaye yeterlilik oranına etkisi  yüzde 0,23" açıklamasında bulundu. 

'ELEKTRİK ÜRETİM-DAĞITIM SEKTÖRÜNDE 2019'DA 10 MİLYAR DOLAR YAPILANDIRMA BEKLENİYOR'

TBB'den yapılan açıklama şöyle:

Son dönemde kamuoyunda doğalgaz santralleri hakkında yer alan tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde yapılmasını teminen bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 

Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar ABD Doları civarındadır. Yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyü 12-13 milyar ABD Doları düzeyindedir. Bu tutarın yaklaşık 10 milyar ABD Doları tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanması beklenmektedir.

Bu kredilere ilişkin sınıflandırma ve karşılık hesaplamaları uluslararası finansal modellere ve denetime uygun bir şekilde yapılmaktadır. Kredi teminatları ve santrallerin nakit akış projeksiyonlarındaki beklentilerin farklı olması nedeniyle karşılık oranları bankalar arasında fark gösterebilmektedir.

En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır. Bu kredilerinin tamamının 3. gruba alınması halinde dahi sektörün takipteki alacaklar rasyosuna etkisi yüzde 0,22 seviyesinde kalacaktır. Diğer bir değişle, bu kredilere ilişkin en muhafazakar şekilde hareket edilse bile etkisi oldukça sınırlı, makul ve yönetilebilir düzeydedir.

Yorumlar