Künye

 

İMTİYAZ SAHİBİ

YUSUF SEZGİN 

 EDİTÖRLER / EDITORS 

MEHMET ALİ ÇAKIR / mali@azonceoldu.com

NEZİH AKKUŞ/ nezihakkus@hotmail.com

   

 REKLAM

reklam@azonceoldu.com

 

AZONCEOLDU.COM 'UN İÇERİK YÖNETİMİ "ATÖLYE NÜKTEDAN" TARAFINDAN YAPILMAKTADIR