Künye

 

İMTİYAZ SAHİBİ

YUSUF SEZGİN

 

EDİTÖRLER / EDITORS 

MEHMET ALİ ÇAKIR / mali@azonceoldu.com

ENGİN ERDEN / engin@azonceoldu.com

NEŞE AKBAŞ / neseakbas@azonceoldu.com

HAKAN KANBUROĞLU/ hakan@azonceoldu.com

SEYDİ ALİ ÇİLEK /aliseydi@azonceoldu.com

OLCAY BAGIR / olcay@azonceoldu.com

 

 

SOSYAL MEDYA EDİTÖRLERİ / SOCIAL MEDIA EDITORS

ZEYNEP UZUN / zeynep@azonceoldu.com

GÖRSEL TASARIM / VISUAL EFFECTS 

BAKİ KAMIŞ

grafik@azonceoldu.com

 

İLETİŞİM DANIŞMANI

ADEM METAN / ademmetan@azonceoldu.com

 

REKLAM

reklam@azonceoldu.com