Künye

 

İMTİYAZ SAHİBİ

YUSUF SEZGİN

 

 GENEL YAYIN YÖNETMENİ

MUZAFFER YÜKSEL / muzaffer@azonceoldu.com

 

HABER MÜDÜRÜ

ZEYNEP UZUN / zeynep@azonceoldu.com

 

EDİTÖRLER / EDITORS 

MEHMET ALİ ÇAKIR / mali@azonceoldu.com

ENGİN ERDEN / engin@azonceoldu.com

NEŞE AKBAŞ / neseakbas@azonceoldu.com

HAKAN KANBUROĞLU/ hakan@azonceoldu.com

SEYDİ ALİ ÇİLEK /aliseydi@azonceoldu.com

OLCAY BAGIR / olcay@azonceoldu.com 

  

 

 REKLAM

reklam@azonceoldu.com

 

AZONCEOLDU.COM 'UN İÇERİK YÖNETİMİ "ATÖLYE NÜKTEDAN" TARAFINDAN YAPILMAKTADIR