Enerji Kimlik Belgesi(EKB) nedir, nasıl alınır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ilgili yaptığı açıklama sonrasında bu belgenin ne olduğu, nasıl alındığı merak edilmeye başladı.

Enerji Kimlik Belgesi(EKB) nedir, nasıl alınır?
13 Mart 2018 Salı 12:24

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Enerji Kimlik Belgesi 2020 yılından itibaren zorunlu hale gelecek ve bu belge olmayanlara cezai yaptırımlar uygulanacak. Peki ya nedir bu Enerji Kimlik Belgesi(EKB)? Detaylar azonceoldu.com'da.

Enerji kimlik belgesini anlatmak için enerji kavramını açıklamamız gerekmektedir. Enerji, fizik kurallarına göre doğrudan gözlemlenemeyen fakat kendi konumunda her zaman hesaplanabilen sistemsel bir özelliktir. Sürdürülebilirlik sağlamak için dünyadaki enerji çeşitlerini en verimli şekilde tüketmek; gerekmektedir.

EKB-Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir. Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Küreselleşen dünyada enerjiyi en verimli kullanan ülkeler gelişmiş olarak adlandırılırken doğru kullanamayan ülkeler ise gelişmemiş statüsünde yer alır. Akabinde enerjiyi verimli kullanma kavramı gelişmişliğinde göstergesi olmuş enerji tüketimi devam ederken yerine enerji yaratılabilecek sektörler geliştirilmiş ve enerji kullanımını en aza indirme çalışmaları başlatılmıştır.
Enerji çeşitliliği bu kadar fazla iken verimli kullanımının yanı sıra doğru kullanımı ve bulunduğu çevreye kaynaklarına katkısı oldukça önemlidir işte bu noktada enerji kimlik belgesini (EKB); yapılarda bir zorunluluk haline gelmiştir.
“Enerji Kimlik Belgesi” bir başka adıyla EKB belgesi sürdürülebilirlik için yeşil binalarda; enerji türlerinin, etkin ve verimli kullanılmasını kapsayan, fazla enerji kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen, bunun dışında ise çevreye zarar verecek faktörleri en aza indirmek için yapılan danışmanlık ve denetim sonucunda verilen belge türüdür. Enerji kullanımı ile birlikte yapının enerji tüketim sınıfı belirlenerek binaya bir enerji kimlik belgesi - (EKB) verilir. Enerji kimlik belgesindeki amaç ise enerjiyi verimli kullanan ile kullanmayan arasındaki farkı oluşturup binaların değerinin belirlenmesidir.

Enerji Kimlik Belgesi için gerekli evraklar neler?

Mimari Proje
Isı Yalıtım Projesi
Elektrik Projesi
Mekanik Tesisat Projesi (Isıtma, soğutma, havalandırma)

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kriterleri Nelerdir?

Yapılarda enerji kullanımı denilince akla gelen ilk şey elektrik kullanımıdır. Ancak binalarda elektrik enerjisinin kullanımından çok ısıtma soğutma enerjisi kullanılmaktadır. Bunun dışında enerji kullanımındaki yan materyaller beslenmeli enerji bakımından minimum harcayan ve maksimum etki yaratan sistemler oluşturulmadır.

Enerji kimlik belgesinde; enerjinin yıllık oranda tüketimi, binaların ısı yalıtım özelliklerinin iyi olması, ısıtmanın ve soğutmanın en etkin şekilde kullanılması, binanın enerji kullanımında çevreye verdiği zarar veya enerji dönüşümü gibi kriterler bakanlıktan onaylı yetkililer tarafından incelenmesi sonucunda; A,B,C,D,E,F,G standartları doğrultusunda hazırlanıp yapı sahiplerine sunulur. Sıralamada görüldüğü üzere A en iyi sınıf olmakla birlikte; B üstü bir enerji kimlik belgesine sahip olmak isteyen yapının ısı yalıtımında standardın üzerinde olması beklenir. En önemli enerji kimlik belgesi;(EKB) kriteri ise ısıtma soğutma etkinliği ve ısı yalıtımıdır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nasıl Alınır?

EKB. 2011’den önce yapılmış hali hazırda bulunan(mevut) binalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; tarafından yetki sahibi, kurumunda uzman kadrosu oluşturmuş Enerji ve Verimlilik Danışmanlığı şirketleri tarafından hazırlanıp verilmektedir. EKB, binalar için bir bütün olarak verilmektedir. Bunun dışında bağımsız bölüm farklı kullanım alanları için ise ayrıca düzenlenir.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

Bina kimlik belgesini bir arabanın ruhsatına benzetmek çok yanlış olmayacaktır. Peki günümüzde ruhsatsız araba işlemi yapılabiliyor mu? Süreçte “EKB Belgesi’’ daire,villa,apartman benzeri yapıların alım ve satım sürecinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamaktadır.Bina kimlik ve enerji performansı yönetmeliğine göre, enerji kimlik belgesi almış binaların girişinde bina kimlik belgelerinin herkesin görebileceği bir yerde durması binalara katma değer kazandıracaktır.

5627 sayılı enerji verimliliği kanununa bağlı olarak bina enerji performansı yönetmeliğinin geçici 4. Maddesinin birinci fıkrası kararı ile 1 ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalar yeni bina bu tarihten önce yapı ruhsatı almış binalar ise mevcut bina (eski bina) olarak değerlendirilecektir. Yeni binalar için İskan ruhsatlarını alınması aşamasında EKB “enerji kimlik belgesini” bulundukları belediye birimlerine sunması gerekmektedir sunulmadığı taktirde yapı kullanımı izni verilmeyecektir. EKB, almayan yapılar alım ve satım işlemlerini yapamayacak bulundukları yapı değer kaybedecektir. Bu yüzden EKB zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) fiyatları hizmet politikası gereğince yapı kategorilerine göre değerlendirilir. Müstakil ev , Apartman veya Rezidans ,Ofis, Otel ,Avm, Hastane ve Eğitim kurumları gibi seçeneklerle uzmanlarımız tarafından “EKB” verilecek yapı incelenir. Yapı bir bütün olarak ele alınırsa en uygun EKB, fiyatını elde etmiş olursunuz. Türkiye’nin her bölgesinde bina kimlik çalışmalarımızla ve; çözüm odaklı fiyat politikasıyla sizlerin yanınızdayız iletişim için tıklayın.

Enerji Kimlik Belgesi ile İlgili Açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan binalara 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren cezai yaptırımlar uygulamaya başlayacağı belirtildi. Bu tarihten sonra, Enerji Kimlik Belgesi olmayan bir binanın alım, satım ve kiraya verilmesinde sorunlarla karşılaşılabileceği kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk imzasıyla yayımlanan "Merkezi Isıtma Sistemlerinin Ve Isı Ölçüm Ekipmanlarının Verimlilik Potansiyelleri" adlı kitapçıkta Enerji Kimlik Belgesi'nin sorgulanması tavsiye edildi. Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş Enerji Departman Koordinatörü Seda Ferah, "Cezai yaptırımlar için son tarih daha önce 1 Mayıs 2017 olarak belirlenmişti. Ancak çeşitli sebeplerden ötürü bu tarih 1 Ocak 2020' ye ertelendi" dedi. Ferah, Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi almalarının halen yasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde yayımlanan kitapçıkta; ev satın alırken veya kiralarken, binanın yalıtımlı, pencerelerin ve doğramalarının enerji verimli, ısıtma için kullanılan kazan ve boruların yalıtımlı, binanın dış duvar iç yüzeyinde bakteri, küf, mantar gibi lekelerin olup olmadığını, binanın ısıtma, soğutma giderleri ile Enerji Kimlik Belgesi'ni sorgulamaları tavsiye ediliyor.

Yorumlar