Seçim sonuçları online izlenecek

Yürürlüğe giren YSK genelgesine göre partiler, seçim sonuçlarını online izleyecek.

Seçim sonuçları online izlenecek
Son Güncelleme: 10 Mart 2019 Pazar 08:26
10 Mart 2019 Pazar 08:03

Yürürlüğe giren YSK genelgesine göre partiler, ilçe seçim kurullarının Seçim Bilişim Sistemi’ne işlediği sonuçlara ve ıslak imzalı tutanaklara Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi üzerinden erişebilecek. 

Bağımsız adaylara seçime girdiği seçim çevresi ile sınırlı kalmak üzere, sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, yayın yasaklarının kalktığı andan itibaren talepleri halinde manyetik ortamda (USB, harici disk vb.) verilecek. SSPS hizmetine, web sitesi ve web servis metotları ile her metodun kendi kullanıcısı vasıtasıyla erişilecek. Siyasi parti, web servis metodu ile sandık sonuçlarına, web sitesi metodu ile sandık sonuçları ve imzalı tutanaklara erişim sağlayabilecek.Seçim günü siyasi parti, sandık sonuçlarını SSPS web sitesi kullanıcısı ve SSPS web servis kullanıcısı aracılığıyla bilgisayarına kaydetme olanağına sahip olacak. Partiler, imzalı tutanaklara SKGM tarafından sağlanacak ayrı bir kullanıcı adı ve şifre ile “ftp” yöntemiyle de ulaşabilecek. Siyasi partilerin SSPS’den faydalanabilmek için SKGM’den yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden istemde bulunmaları gerekecek.

Ayrıca siyasi partiler bilişim altyapılarını hazır hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak. Güvenlik denetimi amacıyla siyasi parti genel merkezinden YSK’ye bağlanacak genel merkez Static IP adreslerini YSK’ye bildirmeleri gerekecek. Siyasi parti genel merkezleri, Siyasi Parti Portalı ve SSPS web servis hizmetini kullanmak üzere sadece bir kullanıcı belirleyecek. Siyasi parti genel merkezleri, SSPS web sitesi kullanıcısı olarak ise en çok 10 kullanıcı belirleyebilecek. Bu 10 kullanıcıya ilişkin istenen bilgiler, SSPS Kullanım Talep Formu ile SKGM’ye bildirilecek. Bildirilen her bir kullanıcı için ayrı kullanıcı adı ve şifre üretilecek.

Yorumlar