Tercih bursu veren üniversiteler 2021! İSTÜN ilk 3 tercihte burs imkanı

YKS sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında 2021 tercih bursu veren üniversiteler adaylar tarafından incelemeye alındı. Birçok öğrencinin hayalini kurmuş olduğu üniversiteye yerleşmek istemesi sonrasında İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İSTÜN) tercih burslarını sizler için araştırdık.

Tercih bursu veren üniversiteler 2021! İSTÜN ilk 3 tercihte burs imkanı
Son Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 18:43
5 Ağustos 2021 Perşembe 18:37

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla 5 Ağustos 2021 tarihinden itibaren üniversite tercihleri de başlamış oldu. Burs veren üniversitelerin en başında yer alan vakıf üniversiteleri de yine öğrencilerin en çok tercih edecekleri kısımlar arasında geldi. Tabi ki bunun yanında devlet üniversiteleri de burs vermektedir.

Burs veren üniversiteler kapsamında yer alan vakıf ve devlet üniversiteleri öğrencilere farklı oranlarda ve farklı imkânlarda burslar sağlamaktadır. Burs veren üniversitelerin, burs vermedeki en temel amacı ise öğrencinin başarısını sürekli olarak desteklemektir.

Burs veren üniversiteler arasında burslar üniversitelere göre farklı oranlarda ve farklı başlıklar altında alır. Bu burslar arasında; ÖSYM Bursları, Tercih Bursları, Akademik Başarı Bursları, Üniversite Giriş Bursu, Kardeş Bursu, Kurum Bursu, Özel Mahrumiyet Bursu, Spor Bursu, Bilim, Sanat, Din ve Kültür Bursu, IB Bursu, TÜBİTAK Bursu, Personel Bursu, Mezuniyet Bursu, İhtiyaç Bursu, Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu, Engelli Öğrenci Bursu olmak üzere farklı başlıklarda ve 0,%75,%50,%25 ve %5 gibi farklı oranlarda verilir.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İSTÜN) Tercih Bursu
YKS Giriş Bursu

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtilmiş olan burslu ve indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen, öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslardır.

İlgili burs, İngilizce hazırlık sınıfı ve normal eğitim öğretim süresi dahil olmak üzere sadece eğitim- öğretim ücretini kapsar. Yaz okulunu kapsamaz.

Hesaplanan Hazırlık sınıfı ücretinin, öğrencinin kayıt yaptırdığı programın YKS kılavuzundaki %25 veya %50 indirimli bölüm ücretinden fazla olması halinde, öğrenciler bu bölüm ücretini öderler.

 

Herhangi bir burslu programda okumakta iken çift ana dal (ÇAP) programına devam eden öğrencilerin, burs süreleri içinde birinci veya ikinci ana dal ders yükümlülüklerinden herhangi birini tamamlamış olmaları durumunda burs süreleri iki yarıyıl süre ile uzatılır.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bölümlerine YKS burslu/ indirimli olarak yerleştirilen öğrenciler üniversitenin başka bir bölümüne yatay geçiş yaptıklarında tercih indirimi hariç, YKS burs/ indirim haklarından feragat etmiş olurlar.

YKS Başarı Bursu

Yerleştirmede Kullanılan Başarı Sıralaması;

• 1 ila 100 arasında olanlara aylık 6.000 TL

• 101 ila 500 arasında olanlara aylık 4.500 TL

• 501 ila 1000 arasında olanlara aylık 4.000 TL

• 1001 ile 2.000 arasında olanlara aylık 3.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ile ücretsiz yemek olanağı verilecektir. 9 ay boyunca devam eder.

YKS Başarı Bursu, normal eğitim süresini kapsar. Her yıl 9 ay süre ile ödenen başarı bursu İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine devam etmesi ve genel not ortalaması şartlarını karşılaması gerekir.

Yıl sonu genel ağırlıklı not ortalaması, dört üzerinden üçün (3.00/4.00) altına düşen öğrencinin başarı bursu, yılsonu ortalamasını tekrar bu seviyeye yükseltinceye kadar kesilir. Yılsonu genel not ortalamasının dört üzerinden üçün (3.00/4.00) üstüne çıktığı dönemi izleyen dönemin başında öğrenci tekrar burs almaya hak kazanır.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında kayıt donduran öğrencilere, izinli oldukları sürelerde başarı bursu ödenmez. Ancak, yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin burs ödemesi, öğrenim belgesini (öğrencinin akademik amaç ile gittiği üniversitede tam zamanlı eğitim gördüğünü kanıtlayabilecek, üniversiteden aldığı, orijinal ve imzalı kayıt belgesi) beyan etmesi koşulu ile kayıt yaptırmış olduğu dönemin sonunda iki taksitte ödenir.

Daha önce bir üniversiteden mezun olup üniversitemizi tercih eden veya başka bir üniversitede öğrenim görmekte iken kaydını sildirmeksizin üniversitemizi tercih eden öğrencilere burs verilip verilmemesi hususu Mütevelli Heyetin onayına sunulur.

Akademik Başarı Bursu

Her akademik yılın sonunda, ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencinin o yılki akademik durumuna bakılarak, bir sonraki eğitim-öğretim yılında geçerli olmak kaydıyla, akademik başarı bursu aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrencilere uygulanır.

Ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı oldukları ilk iki yarıyılı (60 AKTS) tamamlamış olmak,

• GANO’su 3,50 – 3,75 arasında olan öğrenciye %10

• GANO’su 3,75 – 4,00 arasında olan öğrenciye %20 oranında ödeyecekleri ücret üzerinden indirim uygulanır.

• Akademik başarı bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz.
Üniversitemize yatay geçiş ve dikey geçiş yolu ile gelen öğrencilerin akademik başarı bursundan yararlanabilmesi için işbu maddenin (1) bendindeki başarı koşullarını birlikte sağlıyor olması gerekir.

 

Bu burs/indirim için değerlendirme her akademik yılın sonunda yapılır ve bir sonraki akademik yıl için uygulanır.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrencilerin toplam alacağı burs ve indirim oranı %50’yi geçemez.


Eğitimci ve Sağlık Personeli İndirimi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen eğitimciler (öğretmen, öğretim elemanları), tıp doktorları, diş hekimleri, eczacılar ve diğer sağlık profesyonelleri ile bu kişilerin eş ve çocuklarına %10 oranında ödeyecekleri ücret üzerinden indirim imkânı sağlanır.

• İndirimden yararlanabilmek için ilgili kurumlarca verilmiş belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

• Verilen indirim oranları öğrencilerin normal öğrenim süreci boyunca kesintisiz devam eder ancak normal öğrenim süresinin aşılması durumunda indirim imkânından yararlanılamaz.

• İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrencilerin toplam alacağı burs ve indirim oranı %50’yi geçemez.

Kardeş İndirimi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisi olan her bir kardeş için beraber okudukları her yıl için % 5 oranında ödeyecekleri ücret üzerinden indirim imkânı sağlanır. Bu indirim, normal eğitim-öğrenim süresi içinde geçerlidir.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrencilerin toplam alacağı burs ve indirim oranı %50’yi geçemez.

Uluslararası Başarı İndirimi

IB, Abitur, Fransız Bakaloryası, Avusturya ve İtalyan Matura diplomalarına sahip adaylara Mütevelli Heyetinin mülakat yaparak vereceği indirimdir.

Öğrencinin GANO’sunun 4,00 üzerinden 2.50’ın altına düşmesi durumunda uluslararası başarı indirim devam edip etmeyeceği Mütevelli Heyetin kararı ile belirlenir.

Verilen indirim onları öğrencilerin normal öğrenim süreci boyunca kesintisiz devam eder ancak normal öğrenim süresinin aşılması durumunda indirim imkânından yararlanılamaz.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrencilerin toplam alacağı burs ve indirim oranı %50’yi geçemez.

Tercih Bursu

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde yerleştiği lisans programına ilk üç tercihinin içinde yer veren öğrencilere sağlanan indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %50 oranında ek indirim sağlanır.

 

Verilen indirim oranları öğrencilerin normal öğrenim süreci boyunca kesintisiz devam eder ancak normal öğrenim süresinin aşılması durumunda indirim imkânından yararlanılamaz.
Tıp Fakültesi (İngilizce), Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce), Eczacılık Fakültesi (İngilizce), İşletme (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde "Hazırlık Sınıfı" eğitim ücreti için "Tercih İndirimi" geçerli değildir.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrencilerin toplam alacağı burs ve indirim oranı %50’yi geçemez.

Personel İndirimi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen İstanbul Sağlık ve Teknoloji Sağlık Grubu ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi çalışanları ile bu kişilerin eş ve çocuklarına %10 oranında ödeyecekleri ücret üzerinden indirim imkânı sağlanır.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Sağlık Grubu ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nden ilişiği kesilen çalışan veya bu kişilerin eş ve çocuklarının İstanbul Sağlık ve Teknoloji Kurumsal İndirim hakları, kurumdan ilişiğin kesildiği eğitim-öğretim yılı sonunda sona erer.
Verilen indirim oranları öğrencilerin normal öğrenim süreci boyunca kesintisiz devam eder ancak normal öğrenim süresinin aşılması durumunda indirim imkânından yararlanılamaz.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrencilerin toplam alacağı burs ve indirim oranı %50’yi geçemez.

Şehit ve Gazi Malul İndirimi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen şehit ve gazi çocuklarına %20 oranında ödeyecekleri ücret üzerinden indirim imkânı sağlanır.

İndirimden yararlanabilmek için resmi kurumlarca verilmiş şehit veya gazi belgesinin ibraz edilmesi gerekir.

Verilen indirim oranları öğrencilerin normal öğrenim süreci boyunca kesintisiz devam eder ancak normal öğrenim süresinin aşılması durumunda indirim imkânından yararlanılamaz.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrencilerin toplam alacağı burs ve indirim oranı %50’yi geçemez.

 

2021-2022 tercih döneminde ise ilave olarak öğrencilerin ilk 3 tercihlerinden birisini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İSTÜN) olarak yapması halinde %50 ek tercih burs imkanı vermektedir.

%100 tam burslu olan Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Mimarlık ile %50 burslu olan Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Yazılım Mühendisliği bölümleriyle geleceğin mühendislerini ve mimarlarını yetiştiriyor.

%100 TAM BURSLU BÖLÜMLER

• Kimya Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği
• Mimarlık

%50 BURSLU BÖLÜMLER

• Bilgisayar Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
• Yazılım Mühendisliği

Bu içeriğimize de göz atabilirsiniz clear_all

Yorumlar