Evliya Çelebi’nin Seyahanatmesi’nde geçen ve 17. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen olay nedir?

7 Mart 2019 Hadi ipucu sorusu Evliya Çelebi’nin Seyahanatmesi’nde geçen ve 17. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen olay nedir? yanıtı belli oldu.

Evliya Çelebi’nin Seyahanatmesi’nde geçen ve 17. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen olay nedir?
Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:02
6 Mart 2019 Çarşamba 18:22

7 Mart 2019 Hadi ipuçu sorusu Evliya Çelebi’nin Seyahanatmesi’nde geçen ve 17. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen olay nedir? yanıtı belli oldu.

7 Mart 2019 Hadi ipuçu sorusu yanıtı:

İstanbul şehrinin sembollerinden biri haline gelen Galata Kulesi’ni görmeyen var mı sevgili hadiciler? Peki bu muazzam bir tarihi dokuya sahip kültürel miras hakkında ne biliyorsunuz? Evliya Çelebi’nin Seyahanatmesi’nde geçen ve 17. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen rivayetten

Evliya Çelebi kimdir?

Hicri 10 Muharrem 1020, Miladi 25 Mart 1611'de İstanbul' da doğmuştur.

Evliya Çelebi, çok iyi bir öğrenim gördü. Önce mahalle mektebine gitti. Daha sonra Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi'ne girdi. Burada yedi yıl okuduktan sonra saraya özgü bir okul olan Enderun'a devam etti. Enderûn'da sarf (dil bilgisi), nahiv (gramer), kâfiye, hüsn-ü hat dersleri gördüğü gibi Enderûn musikişinaslarından Musâhip Derviş Ömer Ağa'dan da musiki öğrendi.

Okul öğreniminin dışında özel hocalardan Kur'an, Arapça, güzel yazı, musiki, beden eğitimi ve yabancı dil dersleri aldı. Kur'an'ı ezberleyerek hafız oldu. Öğrenimini bitirdikten sonra 25 yaşında iken Ayasofya Camii'nde mukabele okuduğu sırada camiye gelen IV. Murad'ın iradesiyle saraya alınıp musahipler arasına katıldı. Saraya alınmasına o sırada silahtar olan akrabası Melek Ahmed Paşa, Ruznâmeci İbrahim Efendi ve Hattat Hasan Paşa yardımcı olmuşlardır. Yaptığı işlerle padişah ve devlet ileri gelenlerinin beğenisini kazandı. IV. Murad'ın vefatına kadar sarayda zeka ve güzel konuşma kabiliyeti sayesinde pâdişahın teveccühünü kazandı. Bu yüzden çok yüksek görevlere getirilmesi düşünülüyordu.

Seyahatlerini Melek Ahmed Paşa, Defterdarzâde Mehmed Paşa, Köse Ali Paşa, Köprülü Mehmed Paşa, Kırımı Hanı ve sairenin refakatinde yaptı ve bunlarla beraber yabancı ülkeleri de gördü. Vezirlerle seyahatleri sırasında onların imam ve müezzinliklerinde ve iç ağalıklarında bulunarak pek çok defa haber götürme göreviyle İstanbul'a ve başka yerlere gidip geldi.

1682 yılından sonra vefat etti. Ölüm yeri ve mezarı bilinmemektedir. Kabri bir ihtimal, şimdi Lohusa Sultan Türbesi yanındaki Meyyit Mezarlığı'nda, ailesi yanındadır.

Yorumlar