Sağlık Bakanlığı'ndan yönetmelik değişikliği!

Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre; uzmanlık öğrencileri, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilir

Sağlık Bakanlığı'ndan yönetmelik değişikliği!
Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 08:33
21 Mart 2020 Cumartesi 08:31

Sağlık Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişikliğine göre; uzmanlık öğrencileri, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.

Yeni yönetmelikte, görevde geçecek sürenin eğitim süresinden sayılacağı da yer aldı.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o yönetmelik değişikliği:

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Madde 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır.”

Madde 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yorumlar