Cezanın yarısını yatan şartlı salıverilecek

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılması ile ilgili detaylar belli oldu.

Cezanın yarısını yatan şartlı salıverilecek - Sayfa 1

Yapılan değişiklilere göre, Koşullu salıverilme oranı 2/3'ten 1/2'ye (%67'den %50'ye) indirilmektedir.

1 3
 
Cezanın yarısını yatan şartlı salıverilecek - Sayfa 2

Böylelikle, koşullu salıverilme oranı kural olarak 1/2 olarak uygulanacaktır.Kasten öldürme suçu bakımından 2/3 ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır.

2 3
 
Cezanın yarısını yatan şartlı salıverilecek - Sayfa 3

Mükrerrirle ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranı 2/3'e (%75'ten %67'ye) indirilmektedir

3 3