Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları hakkında basın açıklaması

Bazı yayın organlarında, Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları hakkında çıkan haberlere ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları hakkında basın açıklaması
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı 09:53
6 Eylül 2022 Salı 09:48

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları hakkında kamuoyunda yer alan haberlerle ilgili olarak basın açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"İstanbul İli Beşiktaş İlçesinde bulunan Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları hakkında kamuoyunda yer alan gerçek dışı haberlerle ve yersiz, hukuksuz ithamlarla ilgili olarak açıklama yapma zarureti doğmuştur.

Her şeyden önce; Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları 1909 yılından 2002 tarihinde çıkan yangına kadar Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu olarak hizmet vermiş yapılardır.

Bu süreçte 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi uyarınca, İstanbul Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kurulmuştur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak 19 Ağustos 2022 tarihinde; “kamuya ait her alanın ilgisine göre dağıtılması hükmü gereğince” konunun İstanbul Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tekrar incelenmesinin hukuka uygun olacağını beyan ettik.

İçerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı 5 Eylül 2022’deki komisyon toplantısında; Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalılarının, daha önce Hazine adına tescilli olduğu ve ilgisi nedeniyle Hazineye devredilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Bu bakımdan; 2014 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan devir işleminin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 5. Fıkrasına aykırılık teşkil ettiği hükmüne varılmıştır.

Zira kanunun 1. Maddesinde; “Taşınmazların vasfı ve üzerindeki kamu hizmetleri dikkate alınarak ilgisine göre ilgili idarelere devrinin amaçlandığı, okul,  cami,  karakol binası gibi yerlerin vasfı ve durumu nazara alınarak belediyeler adına tescilinin mümkün olmadığı” hükmü bulunmakta; okulların belediyelere devredilemeyeceği hususu hüküm altına alınmaktadır.  

Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her şart altında hukukun gereğini yapacak, milletimizin menfaatini korumaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yorumlar