AYM'den gecekondularla ilgili tarihi karar: Hüküm iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM),Gecekondu Kanunu'nun kamu arazilerine yapılan gecekonduların yargı kararı olmadan yıkılmasına imkan veren hükmünü iptal etti. Bu karar, gecekonduda yaşayan binlerce kişiyi doğrudan etkileyecek.

AYM'den gecekondularla ilgili tarihi karar: Hüküm iptal edildi
Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 Çarşamba 13:34
3 Nisan 2024 Çarşamba 13:31

İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından yapılan başvuruda, izinsiz yapıların yargı kararı olmadan yıktırılmasının hak arama özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi. AYM de bu başvuruyu haklı bularak, gecekondu yıkımlarının keyfi uygulamalara yol açabileceğine ve mülkiyet hakkını ihlal edebileceğine karar verdi.

AYM'nin kararı, kamu arazilerindeki gecekondular için yıkım tehdidini ortadan kaldırıyor. Kararın yürürlüğü girmesiyle birlikte, gecekonduda yaşayanlar için yasal haklar ve güvenceler sağlanacak.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre, gecekonduda yaşayanlar için yasal düzenlemelerin yapılmasına ve yeni bir çözüm modelinin geliştirilmesine imkan sağlayacak.

İPTAL EDİLEN MADDE

Gecekondu Kanunu'nun iptal edilen maddesi, kamu arazilerindeki izinsiz yapıların yargı kararı olmadan yıkılmasına izin veriyordu. AYM'nin kararıyla birlikte bu madde yürürlükten kalktı.

İptal edilen maddenin ilk bölümü şöyle

“Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır”

Bu tarihi karar, gecekonduda yaşayanlar için önemli bir hak kazanımı. Kararın uzun vadede gecekondu sorununun çözümüne katkıda bulunması bekleniyor.

Bu içeriğimize de göz atabilirsiniz clear_all

Yorumlar