Yolcular artık yanında altın getirebilecek

Yolcu beraberinde 5 kilograma kadar altın ithalatına izin verildi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Yolcular artık yanında altın getirebilecek
Son Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 08:47
3 Mart 2020 Salı 08:44

Yolcu beraberinde 5 kilograma kadar standart işlenmemiş altın yurda getirilebilecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla kararın 7. maddesine eklenen (ç) bendine göre, en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altın, ilgili bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yolcu beraberinde yurda getirilebilecek.

Yazılı bilgi verilmeli

Kararın aynı maddesinin (a) bendi şu şekilde yeniden düzenlendi:

"Dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca Merkez Bakası ile kendi mevzuatlarınki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılır. Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar, ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsa'ya teslim etmek zorundadır. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilen kıymetli maden ithalatında, ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa'ya teslim şartı bulunmayıp, üç iş günü içinde kıymetli maden aracı kuruluşu tarafından Borsa'ya yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur."

Yorumlar