Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgesi için borç yapılandırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mücbir sebep hali devam eden yerlerdeki yapılandırma taksitlerinin resmi tatillere denk gelen kısımlarında ödeme tarihi değişti.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgesi için borç yapılandırma kararı
Son Güncelleme: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 12:52
9 Ağustos 2023 Çarşamba 12:49

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Mücbir sebep hali devam eden yerlerdeki yapılandırma taksitlerinin resmi tatillere denk gelen kısımlarında ödeme tarihi değişti. Mükelleflerin matrah ve vergi artırımından yararlanmak için başvuru süreleri de belli oldu.
Buna göre, sayılan yerlerdeki dairelere 7440 sayılı yasa kapsamında yapılacak başvuruların 29 Şubat 2024 tarihine kadar yapılması ve ödenecek birinci taksitin 31 Mart 2024 (bu tarihin resmî tatile rastlaması nedeniyle 1 Nisan 2024) tarihine, 2. taksitin 30 Nisan 2024 tarihine kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekiyor.

12 eşit taksitte ödenebilecek

Bu yerlerdeki mükellefler, yasa kapsamında matrah ve vergi artırımından yararlanmak için başvuru süresi 29 Şubat 2024, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi tutarlarını ödeme süresi ise 31 Mart 2024 olarak belirlendi. Bu tutar talep edilmesi hâlinde ilk taksiti Mart/2024 ayından başlamak üzere aylık dönemler halinde 12 eşit taksitte ödenebilecek.
Mükelleflerin, KDV stok beyanına ilişkin beyanname ve eki envanter listesinin verilmesine ilişkin tarih, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonu olan 29 Şubat 2024 olarak tespit edildi. Yapılacak beyan üzerine tahakkuk edecek tutarlar da aynı süre içinde ödenecek.

Beyan ile aynı süre içinde ödemeleri gerekiyor


İlgili yasayla, ÖTV'nin konusuna giren malları bu madde kapsamında beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan ÖTV'yi 29 Şubat 2024 tarihine beyan etmeleri ve bu beyan üzerinden aynı süre içinde ödemeleri gerekiyor.
Mükelleflerin, yasanın 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında ödenmesi gereken KDV'nin, ilk taksitini 29 Şubat 2024 tarihine kadar beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitlerini beyanname verme süresini takip eden birinci ve ikinci ayda olmak üzere 3 eşit taksitte, 3. fıkrası hükümlerinden yaralanmak istemeleri halinde 29 Şubat 2024 tarihine kadar beyan etmek suretiyle düzeltmeleri ve beyan edilen tutarlar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödemeleri gerekiyor.

Bu içeriğimize de göz atabilirsiniz clear_all

Yorumlar