Milli Savunma Bakanlığı memur alımına devam ediyor | MSB 2018 personel alımı

Milli Savunma Bakanlığı personel alımına başladı! MSB 2018 memur alımı başladı ve devam ediyor. İşte başvuru şartları…

Milli Savunma Bakanlığı memur alımına devam ediyor | MSB 2018 personel alımı
Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:47
11 Ocak 2018 Perşembe 16:39

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 29 Aralık 2017’den bu yana memur alımına devam ediyor. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların konu hakkında detaylı bilgi sahibi olması için haberimizde özel olarak bakanlığın istediği şartları, nasıl başvuru yapacaklarını, kimlerin uygun olduğunu ve de hangi tarihe kadar memur alımları olacağını derledik.

Milli Savunma Bakanlığı memur alımı 2018 yılında devam ediyor. Bakanlık ve Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitelerinden vatandaşlarla paylaşılan ilanda alımlara dair detaylar belli oldu. İhtiyacını personel alımları karşılamak isteyen Milli Savunma Bakanlığı memur alımı yapacak. 2017'nin son günlerinde başlayan işlemlerin başvuruların ardından adaylar 12 Şubat 2018 tarihine kadar başvurularına devam edebilecekler. Personel temin sürecinde adaylar ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul, uygulamalı sınav, mülakat sınavı, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması aşamalarından geçecekler.

Kimler başvuru yapabilir? MSB memur alımına belirtilen başvuru koşullarını taşıyan tüm adaylar belirtilen ünvanlar için başvuru yapabilecek. Sadece bir ünvan için yapılacak başvurular dikkate alınacak, birden fazla başvuru olması durumunda üst sırada yer alan ünvan dikkate alınacaktır.

Başvuru koşulları açıklandı! (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak,

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,

(5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

(6) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),

(7) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016- KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

Başvuru nasıl ve nereden yapılıyor? Milli Savunma Bakanlığı'nın kurumsal internet sitesinde (www.msb.gov.tr) 28 Aralık 2017'de başlayan başvuru işlemleri 12 Şubat 2018 tarihi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Başvuru sırasında adaylara bir aday numarası verilecektir. Adaylar bu numara ile kendi bilgilerini kontrol edebilecek, isterse değişiklik yapabilecektir.

Başvuru işlemini tamamladıktan sonra 'Başvurumu Kaydet' sekmesine basmanız halinde işleminiz tamamlanmış olacaktı. Bu sayfanın çıktısını almak yararlı olacaktır.

Ön başvuru sonuçları 26 Şubat 2018 tarihinden sonra yayımlanacaktır. Başvurusu kabul edilen adayların 12 Mart 2018 tarihine kadar istenilen belgeleri posta/kargo veya şahsen MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerekli belgeler nelerdir? (1) Sınav Çağrı Belgesi,

(2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

(4) Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

(5) Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS/YDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi,

(6) Erkek Adaylar İçin;

(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(7) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Şehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

(9) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

(10)12 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf olacak ve fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.)

Yorumlar