Taşeron işçilere tediye ikramiyeleri ne zaman ödenecek 2018?

Yakın zamanda kadroya geçen taşeron işçilerin tediye ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu. Peki ya tediye ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tediye ikramiyesi nedir, ücret ödemesi ne kadar yapılır?

Taşeron işçilere tediye ikramiyeleri ne zaman ödenecek 2018?
Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:58
24 Ekim 2018 Çarşamba 10:58

Kadroya geçen taşeron işçilerin tediye ikramiyelerine yeni açıklama yapıldı. Normalde bir yıl çalışan işçilere ödenen tediye ikramiyelerinin 26 günlük kısmının ödenmesi kararlaştırıldı. Peki ya taşeron işçilerinin tediye ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Tediye ikramiyesi nedir, kimlere verilir, ücret nedir? Detaylar haberimizde.

Normalde belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave tediye alamıyor, bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı kalan 26 günlük ilave tediyeler de bu yıl ödenecek.

Taşeron işçilere tediye ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

İkramiyelerin 17 Ağustos’ta ilk taksiti ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek. Kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 7 Aralık’ta yapılacak.

İlave tediye ikramiyesi nedir, özel şartları nelerdir?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.

İşçi ikramiyesi (ilave tediye) nasıl hesaplanır?

Kamuda çalışan işçiler, taşeron kadrodan kadroya geçen işçiler ve belediye şirketlerinde çalışan işçilerin ilave tediye hakkında merak etmiş oldukları ilave tediyenin nasıl hesaplanacağı hususunu 6772 sayılı kanun kapsamında anlatmaya çalışalım.

1- yevmiye x İlave tediye gün hesabı = ilave tediye brüt tutarı

2- ilave tediye brüt tutarı %20,50 SSK işveren kesilir

3- ilave tediye brüt tutarı %2 işsizlik işveren kesilir

1+2+3= brüt toplam tahakkuku oluşturur

KESİNTİLER:

1- ilave tediye brüt tutarından %14 SSK İşçi Hissesi Kesilir

2- ilave tediye brüt tutarından %1 İşsizlik İşçi Hissesi Kesilir

3- ilave tediye brüt tutarından %0,759 Damga Vergisi Kesilir

4-ilave tediye brüt tutarından -%14 SSK İşçiden kesilen -%1 İşsizlik İşçi kesilen çıkarılır Kalan Kısmı Gelir vergisi matrahıdır. Buradan da %15-%20-%27 Gelir vergisi kesilir

5- %20,50 SSK işverenler eklenir

6- %2 işsizlik işveren eklenir

1+2+3+4+5+6= kesintiler toplamını verir.

NET: GELİRLER TOPLAMI – KESİNTİLER TOPLAMI = NET’ i verir

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan mevzuat hükümlerine göre aylık brüt ücretlere göre bir işçinin alacağı yıllık net ikramiye tutarları aşağıda tabloda gösterilmiştir. Tablonun birinci sırasında yer alan asgari ücretle çalışan bir işçinin alacağı ikramiye tutarıdır. Diğer tutarlar ise örnek olması açısından hesaplanmıştır.

Brüt Aylık Ücret Yıllık 52 Günlük İkramiye Net Tutar

1777,50 TL 2.202,64 TL

2.000,00     2.478,11

2.200,00     2.726,07

2.400,00     2.974,03

2.800,00     3.469,57

3.000,00     3.717,53

NOT: İlave tediye ödemelerinde vergi oranı %15 olarak alınmıştır. İlave tediye ödemelerinde aylık olarak bu alacağın hesaplanmasında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete dahil olan ödemeler dikkate alınmaz.

 

Yorumlar