Sertifikalı fidan üretim desteği 2019 ne zaman ödenecek?Sertifikalı fidan kullanım desteği ne kadar?

Çiftçiler müjdeli haberi bekliyor. Birçok çiftçi 'Sertifikalı fidan desteği 2019 ne zaman ödenecek - Sertifikalı fidan desteği ne kadar?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte Sertifikalı fidan desteği 2019 ile ilgili bilgiler.

Sertifikalı fidan üretim desteği 2019 ne zaman ödenecek?Sertifikalı fidan kullanım desteği ne kadar?
Son Güncelleme: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:06
16 Mart 2019 Cumartesi 12:53

Sertifikalı fidan desteği 2019 ne zaman ödenecek - Sertifikalı fidan desteği ne kadar? soruları birçok çiftçi tarafından merak edilmekte. İşte Azonceoldu ekibi olarak Sertifikalı fidan desteği 2019 ne zaman ödenecek, ne kadar? sorusunun yanıtını sizler için derledik. 

2019 yılında yapılacak Sertifikalı Fidan destek ödemeleri ile diğer tarım destek ödemelerinin Mart ayının son haftası ile Nisan ayının ilk haftasında yapılacağı öngörülüyordu. 2019 Sertifikalı Fidan destekleme ödemeleri için beklenen açıklama yapıldı.

2019 Sertifikalı Fidan destekleme paraları ne zaman ödenecek?

2018 yılında Mayıs Ağustos ayları arasında kişinin TC. kimlik numarasının son harfi baz alınarak yapılan ödemeler Ziraat Bankası tarafından yapılmıştı. 2019 yılı için de bu tarih öngörülüyor.

Sertifikalı Fidan Ödemeleri Nasıl Yapılıyor?

Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği

MADDE 18 – (1) Destekleme kapsamında yer alacak kapama bahçe tesisinde kullanılan sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisinden temin edilmiş olması,

b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde üretilmiş ve TTSM tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan belgesine, antepfıstığı anacı üretim materyali sertifika belgesine sahip olması,

c) 2015 yılı beyannamesine istinaden standart/sertifikalı fidan ve standart/sertifikalı antepfıstığı çöğürü olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanlar ile antepfıstığı çöğüründe 2018 üretim yılı dikimlerinde, geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,

ç) 2016 yılı beyannamesine istinaden sertifikalı/standart fidan ve sertifikalı/standart antepfıstığı çöğürü olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanlar ile antepfıstığı çöğürü kullanıldığında; 2017 yılında faturalandırılan fidanlarda bitki muayene raporu şartı aranmaz; 2018 yılında faturalandırılmış fidanlarda ise bitki muayene raporuna sahip olması,

d) 2017 yılı beyannamesine istinaden standart/sertifikalı fidan ve standart/sertifikalı antepfıstığı çöğürü olarak belgelendirilmiş açık köklü, tüplü fidan ve çöğürlerin sertifikalı veya standart sınıfta sertifikaya sahip olması,

e) Çilek bahçelerinde kullanılacak fidenin 2017 ve 2018 yılı sertifikasına sahip olması,

gerekir.

(2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bahçede aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kapama bahçenin 2018 üretim yılında tesis edilmiş olması,

b) Dikim normlarının, Bakanlıkça belirlenen minimum dikim normlarına uygun olması,

c) Kapama bahçenin tek türde ve bir parselin aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan küçük olmayacak şekilde tesis edilmiş olması.

(3) Belgelerini süresi içinde tam olarak teslim eden çiftçinin bahçe tesisi, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek EK-18’de yer alan yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği bahçe tesisi tespit tutanağına bağlanır. Dikim normlarına ve fidan/sertifikalı fide ile ilgili hususlara uyduğu tespit edilen çiftçiler destekleme kapsamına alınır.

(4) Tesis edilen kapama bahçeler, en az yılda bir kez olmak üzere 5 yıl süreyle (çilek ve muz hariç) il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Kontrol Tutanağına (EK-19) bağlanır. Mücbir sebepler dışındaki nedenlerle tesisin kapama bahçe özelliğini kaybettiği tespit edildiği takdirde; asgari alan toplamının altına inmemesi şartıyla bozulan kısmına karşılık gelen destekleme tutarı tahkim komisyonu kararıyla geri alınır.

(5) Destekleme ödemesi yapılan kapama bahçenin kiralama nedeniyle el değiştirmesi durumunda; kapama bahçe özelliğini kaybetmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait olup, söz konusu ödeme geri alınır.

(6) Destekleme ödemesi yapılan kapama bahçenin satış nedeniyle el değiştirmesi durumunda taraflarca imzalanacak satış yolu ile bahçenin el değiştirmesine ilişkin il/ilçe müdürlüğünce onaylı Taahhütname-3 (EK-21) düzenlenir. Devralan çiftçi, desteklemeden yararlanan çiftçinin sorumluluklarını taşımakta olup, kapama bahçenin denetim, bakım ve muhafazasını sağlamak zorundadır. Aksi durumda, söz konusu ödeme geri alınır.

(7) Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bahçe alanı içinde kullanılması halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.

(8) Kiralama yolu ile kapama bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi çilek ve muz için en az bir yıl, diğerlerinde en az beş yıldır.

(9) ÇKS’de 2018 üretim yılına kayıtlı dikimlere ait destekleme bilgileri “Yurt İçi Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği (2018)” bölümüne işlenir. 2018 güzlük dikimleri 2019 yılı Tebliği kapsamında değerlendirilir.

(10) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan dikiminden önce veya sonra müracaat edebilirler. Ancak parsel kontrolünde bahçenin tesis edilmiş olması gerekir.

(11) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, EK-4’te belirtilen belgelerle başvurması gerekmektedir.

(12) EK-22’de yer alan Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Talep Formunda bulunan fidan/sertifikalı fideye ait bilgiler, fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide sertifikası ile uyumlu şekilde doldurularak tasdik edilir, araziye ait bilgiler ise, çiftçi tarafından doldurulup imzalanır.

(13) Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan sertifika veya bitki muayene raporu tarihinden sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide türü, çeşidi, belge numarası ve etiket numarası aralıkları yazılır.

Yorumlar