Rektör olma şartları neler? Rektör adayı başvuruları nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla rektör adayı olmak isteyenlerin başvurularına dair detaylar belirlendi. Rektör olma şartları neler? Rektör adayı başvuruları nasıl yapılır?

Rektör olma şartları neler? Rektör adayı başvuruları nasıl yapılır?
Son Güncelleme: 2 Ekim 2018 Salı 09:45
2 Ekim 2018 Salı 09:38

Devlet ve vakıf üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerine rektör adayı olmak isteyenlerin başvurularına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla düzenlendi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki ya rektör olma şartları neler? Rektör adayı başvuruları nasıl yapılır?

Devlet ve vakıf üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerine rektör adayı olmak isteyenlerin başvurularına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Cumhurbaşkanı kararına göre, devlet ve vakıf üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerine rektör adayı olmak isteyenlerin başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Rektör adayı başvuruları nasıl yapılır?

Devlet üniversitesi veya yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları ilgili belgelerle YÖK'e, vakıf üniversitesi rektör adayları ise öncelikle mütevelli heyetine müracaat edecek. Rektörlük görev süresi dolmadan en geç 30 gün önce, rektörlük görevinin süresi dolmadan herhangi bir sebeple sona ermesi veya adaylık sürecinin yenilenmesi halinde ise 5 gün içinde Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) rektör adaylığı için duyuru yapılacak.

Rektör adayı olmak isteyenlerin duyuruda belirlenen tarih aralığında başvuruda bulunmaları gerekecek. Kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirlenen şartları taşıyanlar rektör adaylığına başvurabilecek. Devlet üniversitesi veya yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları, adaylık şartlarını taşıdıklarını gösterir belge ve öz geçmişlerini ekledikleri bir dilekçe ile YÖK'e başvuracak.

Vakıf üniversitesi rektör adayları ise adaylık şartlarını taşıdıklarını gösterir belge ve öz geçmişlerini ekledikleri bir dilekçe ile mütevelli heyetine başvuracak. Mütevelli heyeti de teklif ettiği rektör adayını veya adaylarını gösterir bilgi ve belgeleri Cumhurbaşkanlığına sunmak üzere YÖK'e gönderecek.

Yeniden Rektör olarak atanmak isteyenler ne yapmalı?

Söz konusu düzenleme kapsamında, yeniden atanmak isteyen rektörler için YÖK tarafından belirlenen kriterlere göre performans raporu hazırlanacak. Oluşturulacak performans raporları da Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanı, YÖK tarafından sunulan devlet üniversitesi ve yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları arasından birini, vakıf üniversitelerinde mütevelli heyetinin teklif ettiği rektör adayını veya adaylarından birini rektör olarak atayacak veya başvuru sürecinin yenilenmesini isteyebilecek.

Rektörlerin görevleri nelerdir?

-Üniversitelerin amacına uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak ve bunu planlamak,

-Öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamak ve korunmasına dair tedbirler almak,

-Üniversitenin kurallarını oluşturmak ve koordinasyonunu sağlamak,

-Senatonun kararlarının uygulanmasını sağlamak,

-Senatoya kuruluş ile ilgili olarak raporlamaların yapılmasını ve kararların iletilmesini sağlamak,

-Üniversitenin bütçesini düzenlemek,

-Üniversitenin kadrosunu oluşturmak,

-Üniversitenin yatırım programlarını düzenlemek,

-Gerekli kadro ve birimlerde değişikliklerin yapılmasını sağlamak,

-Personellerin denetlenmesini ve idare edilmesini sağlamak,

-Güvenlik ile ilgili bütün tedbirleri almak.

Rektör nasıl olunur?

Rektör olmak için öncelikle bir üniversitede çalışıyor olmanız ve üniversitede öğretim üyesi olarak çalışıyor olmanız gereklidir. Rektör olmak isteyen kişilerin aday olması ve adaylığın ardından yapıla toplantı ile diğer öğretim üyeleri tarafından, oylama sonucu çoğunluğu sağlamak gereklidir. Çoğunluğun sağlanmasının ardından; YÖK bir sıralama yapar ve sonucu Cumhurbaşkanına sunar. Cumhurbaşkanı tabloyu değerlendirir ve ardından Rektör ataması yapar. Bir rektörün atanması ardından görevi başlar ve 4 yıl boyunca devam eder. Rektör olmak isteyen biri bu göreve 2 kere seçilebilir ve maksimum 8 sene rektör olarak görev yapabilir.

Yorumlar