Regaip Kandili’nde nasıl ibadet yapılır, oruç tutulur mu?

Regaip Kandili’nde nasıl ibadet yapılır, oruç tutulur mu? 7 Martı 8 Mart'a bağlayan gecede Müslüman alemi Regaip kandilini kutlayacak. Peki Regaip Kandili’nde nasıl ibadet yapılır, oruç tutulur mu? sorularının yanıtları haberimizde.

Regaip Kandili’nde nasıl ibadet yapılır, oruç tutulur mu?
Son Güncelleme: 6 Mart 2019 Çarşamba 21:46
6 Mart 2019 Çarşamba 21:29

Regaip Kandili’nde nasıl ibadet yapılır, oruç tutulur mu? 7 Martı 8 Mart'a bağlayan gecede Müslüman alemi Regaip kandilini kutlayacak. Peki Regaip Kandili’nde nasıl ibadet yapılır, oruç tutulur mu? sorularının yanıtları haberimizde.

Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaip Kandilinin öncesinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) “Dualar ve Zikirler” kitabında: “Leyle-i Regâib’den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır.” buyurmuşlardır.

Regaip Kandili’nde nasıl ibadet yapılır

Kaza ve nafile namaz kılmaz

En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Kur'an-ı Kerim Okumak

Allah dostları Regaip Gecesi’nde çokça Kur’ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

Tevbe etmek

Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

Dua etmek

Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Salavat getirmek 

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

Sadaka verme

Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

Regaip Kandili’nde oruç tutmanın önemi

Peygamber Efendimiz  Hz. Muhammed (sav) Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurduğunda, orada bulunanlardan bir yaşlı ve pîr-i fânî ayağa kalkıp;

“ -Yâ Rasûlallâh!.. Ben Recep ayının hepsini oruç tutamam” dediğinde, Peygamber Efendimiz:

“Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş sevâbına kavuşursun. Çünkü sevaplar, on misli yazılır. Fakat sen, Receb-i şerîf’in ilk Cum’a gecesinde gâfil olma ki melekler o geceye Regâip gecesi demişlerdir.Zira o gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Ka’be-i Muazzama ve etrafında toplanırlar." Allah Teâlâ onların bu toplanmalarına muttalî olunca onlara hitâben: -Ey meleklerim, dilediğinizi benden isteyiniz!.. buyurur. Onlar, -Yâ Rabbi!.. İstediğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir, deyip isteklerini arz ederler. Allah Teâlâ: -Ben Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim, buyurur.” (Gunye 1/181-182)

Regaip Kandili'nde nasıl namaz kılınır?

Birçok insanın araştırdığı Regaip Kandili'nde nasıl namaz kılınır sorusunun yanıtlarını sizler için araştırdık. "Pek çok ihsan" anlamına gelen regaip kelimesinden adını alan Regaip Gecesi 6 Mart Çarşambayı gecesini 7 Mart Perşembe gününe bağlayan vakitte idrak edilecek. Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaip Kandili'nde 12 rekatlık bir namaz kılınır. Hacet namazı olarak adlandırılan bu namaz akşam ve yatsı vakti arasında bir zamanda kılınır. Bu vakte yetişemeyenler gecenin üçte biri vaktinde yani teheccüd vaktinde de hacet namazı kılabilirler. Regaip Kandili namazını cemaatle kılmak uygun bulunmamış ve bid'at olarak adlandırılmıştır. Genel hüküm gereği teravih namazı haricinde hiçbir namaz cemaat ile kılınmaz. 

Yorumlar