Adet olmak bir hastalıktır diyen Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu kimdir, kaç yaşında, fotoğrafları?

Yaptığı açıklamalar ile 4 Aralık Salı gününün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu merak edilmeye başlandı. Adet olmak bir hastalıktır diyen Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu kimdir, kaç yaşında, fotoğrafları, ne dedi? gibi soruları sizler için derledik. İbrahim Emiroğlu.

Adet olmak bir hastalıktır diyen Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu kimdir, kaç yaşında, fotoğrafları?
Son Güncelleme: 4 Aralık 2018 Salı 13:08
4 Aralık 2018 Salı 13:00

Adet olmak bir hastalıktır diyen Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu kimdir, kaç yaşında, fotoğrafları, ne dedi? soruları Emiroğlu'nun açıklamalarıyla gündeme geldi. AzOnceOldu ekibi olarak Adet olmak bir hastalıktır diyen Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu kimdir, kaç yaşında, fotoğrafları? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İbrahim Emiroğlu Mantık Anabilim Dalı Başkanı olmasıyla dikkat çekiyor. İşte Adet olmak bir hastalıktır diyen Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu kimdir, kaç yaşında, fotoğrafları? sorusunun yanıtı. 

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu kimdir, kaç yaşında?

Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Mantık Anabilim Dalı Başkanı

ibrahim.emiroglu@deu.edu.tr/ ibemir@hotmail.com

Özgeçmişi:

1956 Leventpınar köyü İliç/ERZİNCAN doğumlu. Erzincan İmam-Hatip Lisesini (1973) ve Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi (1979). İki yıl Uşak/Ulubey Lisesinde öğretmenlik yaptı. Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’ne Felsefe asistanı olarak girdi (1981). Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı 1982). Aynı görevle D.E.Ü.İlâhiyat Fakültesine naklen atandı (1983). 1991’de Mantık alanından doktor, 1996’da Doçent, 2002 yılında da Profesör oldu. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli olup dört oğlu vardır. 

Kitapları:

Telif:

1. Mantık Yanlışları, İfav, İstanbul, 1993, 256 sayfa.

2. Ana Konularıyla Klasik Mantık, Kitabevi & Asa, İstanbul, 1999, 376 sayfa.

3. Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlânâ,Kon-Vak, İzmir, 2000, 239 sayfa.

4. Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlânâ, İnsan Yayınları, İstanbul, 2002, (İlaveli 3.Baskı: 2009; 4. Baskı: 2011), 2007 sayfa.

5. Sûfî ve Dil , İnsan Yayınları, İstanbul, 2002, III. Baskı: 2010, 284 sayfa.

6. Klasik Mantığa Giriş, Elis Yayınları, Ankara, 2004, VIII. Baskı: 2013, 318 sayfa.

7. Mantık Yanlışları, Elis Yayınları, Ankara, 2004, II. Baskı: 2011, 238 sayfa.

8. Mantık, DEÜ İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Yayınları, No: 5, İzmir, 2013, 280 sayfa. (III. Baskı)

9. Mantık Yazıları, Elis Yayınları, Ankara, 2016, 512 sayfa.

10. Mevlânâ'nın Düşünce Dünyası, Dokuz Eylül Üniversitesi yayınları; İzmir, 2017, 215 sayfa.

11. Mevlânâ Yazıları, Dokuz Eylül Üniversitesi yayınları; İzmir, 2018, 384 sayfa.

Tercüme:

1. “Muhâsibi’de Aklın Değeri ve Üstünlüğü (Şerefu’l-Akli ve Mâhiyetuh)”, Derleyen: Abdulkadir Atâ, D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XI, İzmir 1998, ss. 159-182.

2. “John Wilson, Dil, Anlam ve Doğruluk (Language & The Pursuit of Truth)”, Ankara, 2002 (Abdullatif Tüzer’le birlikte çeviri)

Makaleleri:

1. "Mantıkta Yanlışların Ele Alınışı", D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: VII, İzmir 1992, ss. 181-189.

2. "Yanlışlara Düşme Nedenleri", M.E.B. Din Öğretimi Dergisi, Sayı: 32, Ankara 1992, ss. 91-98.

3. "Petitio Principii Nedir?", Felsefe Dünyası, Sayı: 9, Ankara 1993, ss. 65-74.

4. "Mugalata Nedir?", D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: VIII, İzmir 1992, ss. 237-260.

5. "Mevlânâ'nın Fihi Mâ Fih'te Yanlışlara Bakışı", D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: IX, İzmir 1995, ss. 119-137.

6. "Kur'ân'da Akıl ve İnsan", D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XI, İzmir 1998, ss. 66-99.

7. "Mevlânâ'ya Göre Biçime takılıp Kalmama", İslâmî Edebiyat, Sayı: 28, İstanbul 1999, ss. 43-44.

8. "Cedel Nedir?", D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XII, İzmir 2000, ss. 17-37.

9. "Mevlânâ'ya Göre Yanlışlara Düşmemek İçin Nefsi Eğitme", Felsefe Dünyası, Sayı: 31, Ankara 2000/1, ss. 15-23.

10. "Mevlânâ'nın Mesnevî'de Yanlışlara Bakışı", tabula rasa felsefe-teoloji, Yıl: 1, Sayı: 1, İsparta 2001, ss. 97-127.

11. "Cedelin İşleyişi ve Değeri", D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XIII, İzmir 2001, ss. 9-33.

12. "Mevlânâ Celaledin er-Rûmî'ye Göre Görünüşe ve Biçime Takılıp Kalmama", tabula rasa felsefe-teoloji, Sayı: 3, Yıl: 1, Isparta 2001, ss. 31-43.

13. "The Language of State in Mawlana Jalal Al-Din Al-Rumi", Journal of Religious Culture, (17 sayfa) www.uni-frankfurt.de / irenik/ religiouskultur.html

14. "Mevlana'da Hal Dili", tabula rasa felsefe-teoloji, Sayı:4, yıl:2 Isparta, 2002, ss. 9-34.

15. "Mevlana'da Eylem Boyutuyla İnsan", Türkler, Ed. Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Yeni Türkiye Yay. Ankara 2002, C.7, ss. 486-499.

16. "Pesë Kryeveprat e Ebu Hanıfes”, Parathënien, Perktheu: Mustafa Jetish Bajrami, Prıshtine, 2000, 7-27.

17. “en-Nebiyy Muhammed (s.a.v) Âhırü’r-Rüsüli ed-Delâilu’l-Akliyyeti alâ Kevnihi Âhıre’r-Rüsüli”, ‘Âfâq al Thaqâfah wa’l-Turâth, Dubai, 2001, ss. 19-25.

18. “Language of State in Mawlânâ Jalal al-Din al-Rûmî”, Hamdard Islamicus, April-June 2003, Vol. XXVI, No: 2, ss. 65-81.

19. “Mevlânâ’nın Hz. Muhammed’e Sevgisi ve Bağlılığı”, DEÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XVIII, İzmir 2003, ss. 53-90.

20. “Aile Mutluluğu Üzerine”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Ekim 2005, sayı:78, s. 42-45.

21. "Eşler Arası Mutluluk (6 S Kuralı”,Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Aralık 2005, sayı:80, s. 14-17.

22. "Dede Korkut Kitabındaki Ahlâkî Mesajlar”, Felsefe Dünyası, Sayı: 44, Ankara 2006/2, s. 46-65.

23. “Mevlânâ’nın Üslûbu, Metodu ve Edebiyatımızdaki Yeri”, Yeni Ümit, Sayı: 76, Nisan-Mayıs-Haziran 2007, s. 25-30.

24. “Mantık-Fıkıh Münâsebeti Üzerine”, Yeni Ümit, Sayı: 77, Temmuz-Ağustos-Eylül 2007, s. 8-11.

25. "Mevlânâ'da Söz ve Muhatap", 7EDİ İKLİM, (Mevlânâ Özel Sayısı), Sayı: 211, İstanbul 2007, ss. 16-19.

26. "Mevlânâ'da Hz. Muhammed Sevgisi", Mevlânâ Ocağı (Mevlânâ'nın Doğumunun 800. Yılına Armağan), Ed. Mehmet Bayyiğit, Konya 2007, ss. 179-207.

27. "Mevlânâ'ya Göre Hz. Muhammed'in Üstünlüğü", Din ve Toplum, C. I, Sayı: 1, Ankara 2007, ss. 33-39.

28.“Ömer Nasuhi Bilmen'in Hukuk-i İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu'nun MantıksalAçıdan Değer(lendirilmes)i”, Türk-İslâm Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, Erzurum 2007, C. I, ss.555-572.

29. “Kur'ân'da Ahlâk Esasları”, Yeni Ümit, Sayı: 79, 2008/1, s. 46-47.

30. “Kul Hakkından Ne Anlıyoruz?", Diyanet Avrupa, Sayı: 101, s. 38-41.

31. "Mehmet Âkif İnan'ın Şiirlerinde İnsan Teması-I", 7EDİ İKLİM, Sayı: 214, İstanbul 2008, ss. 56-61.

32. “Mevlânâ Ufkundan Peygamber Efendimiz", Yeni Ümit, Sayı: 80, Nisan-Mayıs-Haziran 2008, s. 9-11.

33. "Mevlânâ'da Aşkı İfade Etme İmkânı ve AŞK Betimlemeleri", DEÜ. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 2009, Sayı: XXVII, Yıl: 2008, ss. 1-40.

34. “Ömer Nasuhi Bilmen'in Hukuk-i İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu'nun Mantıksal Açıdan Değer(lendirilmes)i”, Felsefe Dünyası, Ankara 2008/2, Sayı:48, s.13-26.

35.“Gazâlî'nin Tehâfüt'ünde Muhataplarını veya Muârızlarını Red Gerekçeleri”, TYB Akademi: Dil, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: I, Sayı: 1, Ankara, 2011, ss. 173-199.

36."Mevlâna'ya Göre Aşk Dile Getirilebilinir mi?", Ihlamur Mevlâna Özel Sayısı (Nevniyaz), Konya 2011, ss. 508-531.

37.“Sa’dî’nin Bostan’ında Bazı Ahlâkî Mesajlar ve Mantıksal İncelikler”, Felsefe Dünyası, 2012/2, Sayı: 56, Ankara 2012, ss. 23-55.

 

38. "M. Şemseddin Günaytay'ın Felsefe-i Ûlâ adlı Eseri üzerine Bir İnceleme", Bir Din Aydını Profili, M. Şemsettin Günaltay, Ed. Mesut İnan, Fatih Kandemir, Ömer Aslan, İstanbul 2016, ss. 303-339, 434- 438.

Diğer Çalışmaları:

Tebliğler / Sempozyumlar

1. "İzmirli İsmail Hakkı'nın Mantık Anlayışı", İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu, (24-26 Kasım 1995, İzmir). T.D.V. Yayınları, Ankara 1996, ss. 187-213.

 

2. "Mevlânâ'nın Mesnevî'de Yanlışlara Bakışı", Türkiye I. İslâm Düşüncesi Sempozyumu (26-27 Ekim 1996, İstanbul).

 

3. "Mevlânâ'ya Göre İnsanı Yanlışlara Sevkeden Bazı Nedenler", Türk Felsefe Derneği 2000 Felsefe Kongresi (İnsan Felsefesi), (03-05 Kasım 2000, Ankara).

 

4. "Mevlana'nın Hz. Muhammed'e Sevgi ve Bağlılığı", İslam Felsefesinin Meseleleri, 8-9 Kasım, Ankara 2002; İslam Felsefesinin Sorunları; Elis, Ankara 2003, ss. 273-291.

 

5. Kur'ân Mealleri Sempozyumu,24-26 Nisan 2003 İzmir (Türkiye Diyanet İşleri Bşk. yay. Ankara 2007, C. I, s. 211-213 (Müzâkere)

 

6. “Ömer Nasûhi Bilmen’in Istılahât-ı Fıkhiyye Kamusu’nun Mantıksal Açıdan Değer(lendirilmes)i; Türk Kültür Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26-28 Haziran 2006.

 

7. “Mevlânâ’da Aşkı İfade Etme İmkânı ve Aşk Betimlemeleri”, Uluslar Arası Mevlânâ Sempozyumu, 8-12 Mayıs 2007 İstanbul, The Marmara Hotel.

 

8. “Kültürümüz ve Kitap Sempozyumu”, Sivas Kemal İbn-i Hümam Vakfı, Sivas, 5 Mayıs 2007 (VI. Oturum Başkanı)

 

9. “Lapseki Sempozyumu”, 23-24 Haziran 2007, Lapseki (III. Oturum Başkanı)

 

10. "İbn Sina'nın Sofistik Çürütmeler'i Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası İbn Sina Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 2008, ss. 175-196.

 

11. "Din ve Kültürlerarası Diyalog", II. Türk-Alman Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2008 İzmir (Değerlendirme Oturumu)

 

12. Uluslararası Hz. Ali Sempozyumu, 18-20 Aralık 2009, İzmir ( Oturum Başkanı)

 

13. "Kur'ân'da Tefekkür Kavramı", Nüzûlünün 1400. Yılında Kur'an Sempozyumu, 26 Haziran 2010, Erzincan Müftülüğü (Oturum başkanlığı ve tebliğ)

 

14. "Tartışma Usûl ve Âdâbı Açısından Gazzali'nin Tehâfütü'l-Felâsife'sinin İncelenmesi", 900. Vefat Yılında Uluslararası Gazzali Sempozyumu, 7-8-9 Ekim 2011 İstanbul.(Basım: İstanbul 2012, ss. 667-701.)

 

15. Kur'ân'da Aile Sempozyumu, 10-12 Aralık 2010, Soma, (Müzakereci)

 

16. "Vaazlarda Düşülen Bazı Yanlışlar ve Sebepleri", Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müddürlüğü Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, 17-18 Aralık 2011, Büyük Anadolu Oteli, Ankara. (Basım: Ankara, 2013, ss. 87-116)

 

17. “Sa’dî’nin Bostan’ında Bazı Ahlâkî Mesajlar ve Mantıksal İncelikler”, Felsefe, Edebiyat ve Değerler Sempozyumu, 1-2- 3 Kasım 2012, Kahramanmaraş, (Ayrıca Oturum Başkanlığı ve Değerlendirme Oturumu)

 

 

18. "Dilde Çok Anlamlılık ve Belirsizlik Hep Yanıltıcı mıdı?", V. Mantık Çalıştayı, 15-17 Mayıs 2015,Bursa, V. Mantık Çalıştayı Bildiri Kitabı, Sentez Yay. İstanbul 2016, ss. 107-137.

 

19. "Necip Fazıl Kısakürek2in Şiirlerinde ÖLÜM Teması", IV. Ilgaz Felsefe Günleri Ölüm ve Felsefe Sempozyumu, 7-9 Ekim 2015, Kırıkkale (Ayrıca Oturum Başkanlığı)

 

20. M. Şemseddin Günaytay'ın Felsefe-i Ûlâ adlı Eseri üzerine Bir İnceleme, M. Şemsettin Günaytay Sempozyumu, 16-18 ekim 2015, Erzincan (Ayrıca Oturum Başkanlığı ve Değerlendirme Oturumu)

 

20. “Müftüzâde El-Erzincânî’nin Ala’l- Hüseyniyye Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 28 Eylül-1 Ekim 2016, Erzincan (Ayrıca Oturum Başkanlığı)

 

 

Ansiklopedi Maddeleri:

 

a. İslâm Ansiklopedisi (Hikmet Yayınları):

 

Beş Sanat, Haber, Mi'yâru'l-Ulûm, Muallim-i Evvel, Mugalata, Mübâyenet, Mütekâbil, Panteizm, Şemsiyye, Tâli, Tayy-ı Mekân, Vehmiyât, Yakîn, Yakîniyât, Zanniyât.

 

b. İslâm Ansiklopedisi (Şâmil Yayınları):

 

Teşebbüh, Tûl-i Emel, Vecd, Verâ.

 

c. Felsefe Ansiklopedisi, Etik Yay. Ed. Ahmet Cevizci, C. I-IV, İstanbul 2003-2006:

 

(Mantık Terimleri) ağdalı dil ile nüfuz sağlama yanlışı; aksini gerekli görme yanlışı; amaçlılık ilkesi, A-önermesi; ardbileşen, ardçevirme; argumentum adbaculum; argumentum ad hominem; argumentum ad ignorantiam; argumentum ad misericordiam; argumentum ad verecundiam; barbari, barbara, baroco, bedihiye, belirsizlik yanlışı, beş sanat, beş tümel, birden çok konuyu tek konu gibi sorma yanlışı; bocardo, bölme yanlışı, bramantip, biçim yanlışları, burhan ve türleri, büyük öncül, büyük terim, çelişmezlik ilkesi, camenes, camestres, cedel, celarent, cesare, darapti, darii, datisi, döndürme, dimaris, disamis; duygusal kelimeleri kötüye kullanma yanlışı.

 

Felsefe Ansiklopedisi, Ebabil Yay. Ed. Ahmet Cevizci, C. V, Ankara 2007:

 

(Mantık Terimleri): E Önermesi, Eksik Önermeli tasım, Emin Bir Tavır Sergileme Yanlışı, Eşdeğerlik Çıkarımlar, Eşsesli Lafız Yanlışı.

 

C. VI. Ankara 2009: Fazla Basitleştirme Yanlışı, Felapton, Ferıo, Ferıson, Fesapo, Festino, Fıtriyât, Fresıson

 

d. Türkiye Diyanet Vaskfı İslâm Ansiklopedisi):

 

“Mantık”, TDVİA, İstanbul 2004, C. 28, ss. 18-28.

 

“Safsata”, TDVİA, İstanbul 2008, C. 35, ss. 483-484.

 

“Sûfestâiyye”, TDVİA, İstanbul 2009, C. 37, ss. 468-469.

 

 

 

Kitap tanıtımı:

 

1. "A. Reza Arasteh, Aşkta ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş (Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin Kişilik Çözümlemesi)", tabula rasa felsefe-teoloji, Sayı: 3, Yıl: 1, Isparta 2001, ss. 239-241.

 

 

 

Röportajlar:

 

1. "Türkiye'de Felsefe ve Mantık Üzerine", İslâmî İlimler Dergisi, Yıl 5, Sayı 2, Güz 2010, s. 195-205.

 

2. "İlâhiyat - Hayat", www.dünyabizim.com, 14 Ekim 2011 Cuma

 

Devam Eden Çalışmaları:

 

Örnekleriyle MANTIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (Baskıda)

 

İLİTAM Mantık Editörlüğü

 

Yönettiği TEZLER (Bitirilen):

 

1. Tanzimat Sonrası İslâm Düşüncesi ve Namık Kemal- Kamil Özer (Doktora)

 

2. Klasik Mantıkta Burhan – Mustafa Bajrami

 

3. Mantıkta Hitabet – Hüseyin Er

 

4. İhvan- Safa Risalelerinde Dil ve Mantık – Abdullah Çakar

 

5. Ahmet Cevdet`in Mantık ve Adab (Tartışma) Anlayışı – Meryem Şeker

 

6. Kant ve Wittgenstein Üzerine Eleştirel bir Karşılaştırma - Serdar Şen

 

7. Ali Sedad`ın Mantık ve Metot Anlayışı- Hilal Özahıshalı

 

8. Mevlana'da Akıl-Aşk İlişkisi - Zuhal Çelik

 

9. John Hick'te Kötülük Problemi – lhan Arık

 

10. T.B.M.M. 20. Dönem 1. Yasama Yılı Genel Kurul Tutanaklarının Mantıksal Açıdan İncelenmesi – Coşkun Baba

 

11. Kıyasın Değeri Üzerine Tartışmalar - Şule Karakullukçu

 

12. Francis Bacon'un Yeni Mantık (New Organum) Anlayışı – Yasin Çeler

 

13. Bertrand Russell'da Ölüm ve Ölümsüzlük Problemi – Elvan Akar

 

14. Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kötülük Problemi – Vicdan Hilal Kocabaş

 

15. Namık Kemal'de Din ve Toplum – Ercan Kara

 

16. Nurettin Topçu’da İrade Kavramı – Muhammed Irğat, 152 sayfa

 

17. Medyada Reklamlarda Karşılaşılan Mantıksal Uygunsuzluklar- Osman Yılmaztürk (2012), 133 sayfa.

 

18. Toplumcu Anarşizm ve Dini Öğretiler –Muhammed Dağ (2012), 333 sayfa.

 

19. Kutbuddin er-Razi’de Kavramlar Mantığı – Bekir Esen (2012), 59 sayfa.

 

20. Retorikte Genel İnandırma Tarzları Hakkında Bir İnceleme – Sıla Karaman (2012), 155 sayfa.

 

21. Nasreddin Hoca Fıkralarının Mantıksal Açıdan İncelenmesi, Zümrüt Aysun Caba (2013), 182 sayfa.

 

 

22. Fuzzy (Bulanık) Mantık Üzerine Bir Araştırma, Hüseyin Ensari Eryılmaz, (2015), 82 sayfa.

 

23. Kültür-Kavram İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Gönül Özer, (2015), 125 sayfa.

 

23. Molla Fenârî'nin Kavram Anlayışı, Mehmet Akkuzu, (2015), 124 sayfa.

 

24. Dilde Çok Anlamlılık ve Belirsizlik, Selçuk Kahraman, (2015), 111 sayfa.

 

25. Bir Akıl İlkesi Olarak Kur’an’da Yeter-Neden Prensibi, Talha Çelik, (2017), 116 sayfa.

 

26. Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin ahlak Öğretisi, Muzaffer Ayvaz, Doktora Tezi, (2017), 308 sayfa.

 

27. Mantıkta ad Hominem, Merhamet, Otorite ve Kabakuvvete Başvurma Yanlışları, Yağmur Yıldırım, (2018), 138 sayfa.

 

28. Retorikte Dili doğru veEtkili Kullanma Yolları, Zeynep Işıklar, (2018), 137+7=144 sayfa.

 

Verdiği Dersler

 

Lisans:

 

1. Mantık

 

2. Etkili İletişim ve Din

 

3. Dini Hitabet ve İletişim

 

4. Örnekleriyle Mantık İncelemeleri

 

5. Çağdaş İslam Düşünürleri

 

6. İslam Mantık Tarihi

 

7. İslam Bilim Tarihi

 

Yüksek Lisans:

 

1. Mantığın Ana Konuları ve Problemleri

 

2. Klasik Mantık Metinleri-I,II

 

3. Mantık Yanlışları

 

4. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 

Doktora

 

1. Dil ve Mantık I, II

 

2. İslam Mantık Tarihi ve Fârâbi Mantığı

 

3. Retorik

 

4. Mantıkta Diyalektik (Cedel)

 

 

Bilimsel dergilerde (alanıyla ilgili olarak) yaptığı danışmanlık ve hakemlik

 

1. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi (Hakem)

 

2. Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi (Hakem)

 

3. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi (Hakem)

 

4. Tabula Rasa Felsefe & Teoloji Dergisi (Hakem, Danışma Üyeliği)

 

5. Bilimname (Hakem)

 

6. Diyanet İlmî Dergi (Hakem)

 

7. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi (Hakem)

 

8. Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi,Hakem)

 

9. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakem)

 

10. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakem)

 

11. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakem)

 

12. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakem)

 

13. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakem)

 

14. Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mukaddime (Hakem)

 

15. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Danışma Kurulu Üyesi)

 

16. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Danışma Kurulu Üyesi ve Hakem)

 

17. Felsefe Dünyası Dergisi (Hakem)

 

18. Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BEÜİFD) (Danışma Kurulu Üyesi, Hakem)

 

19. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (RTEİF) (Danışma Kurulu Üyesi, Hakem)

 

20 Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi (BÜİİFD), Hakem

 

 

İdari Görevler

 

1. Mantık Anabilim Dalı Başkanlığı : 06.11.1991 (Devam ediyor)

 

2. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği : 22.11.1995 - 22.11.1998

 

3. Fakülte Kurulu Üyeliği : 04.09.2007 - 07.09.2013

 

4. Bölüm Başkanlığı : 04.09.2007 - 04.09.213.

 

5. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği : 11.10.2013 - 11.10.2016

 

 

6. DEÜ Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü: 02.12.2016 (Devam ediyor)

Yorumlar