Orta Vadeli Program (OVP) nedir? Orta Vadeli Programın içeriği

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 20 Eylül'de açıklayacağı Orta Vadeli Program (OVP) nedir? İçeriğinde neler var?

Orta Vadeli Program (OVP) nedir? Orta Vadeli Programın içeriği
Son Güncelleme: 20 Eylül 2018 Perşembe 10:52
20 Eylül 2018 Perşembe 09:33

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 20 Eylül’de açıklayacağı Orta Vadeli Program’ın (OVP) detayları merak ediliyor. Peki ya OVP nedir, Orta Vadeli Program ile ne planlanıyor?

Orta Vadeli Program (OVP) nedir?

Orta Vadeli Program, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün (BÜMKO) internet sitesinden alınan bilgilere göre, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği arttıracak bir yol haritası niteliğini taşımaktadır. OVP'nin bir diğer amacı ise Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit etmektir. Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.

Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınacaktır. Dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip olan Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir.

Bu kapsamda, Program uygulamaları ile Programı etkileyebilecek dışsal gelişmeler etkili bir şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. Programda yer alan amaç ve öncelikler bakımından uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasından Kalkınma Bakanlığı sorumludur. Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda Mayıs ayı sonuna kadar DPT tarafından hazırlanan ve makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayan programdır.

Orta Vadeli Program içeriği nedir?

- Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.

- Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.

- Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.

- Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.

- Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.

- Üç yıllık perspektife sahiptir. 2019 - 2021 yılı OVP’si hazırlanırken, 2017 yılı gerçekleşme sonuçlarına, 2018 gerçekleşme tahminlerine dayalı olarak 2019 - 2021 yılların ait temel büyüklükler tahmin edilecek. OVP, kabaca bir kaynaklar harcamalar dengesidir.

Yorumlar