KOBİ Değer Kredisi nedir? Hangi şirketler yararlanacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ’lere verilecek destek paketini açıkladı. Peki Albayrak’ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi nedir? Hangi şirketler yararlanacak? sorusunun yanıtı haberimizde…

KOBİ Değer Kredisi nedir? Hangi şirketler yararlanacak?
Son Güncelleme: 11 Ocak 2019 Cuma 08:30
11 Ocak 2019 Cuma 07:56

KOBİ Değer Kredisi nedir? Hangi şirketler yararlanacak? sorusu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konuşması ile gündeme geldi. Bakan Albayrak KOBİ’lere destek verileceğini açıkladı. Albayrak’ın konuşmasıyla gündeme gelen KOBİ Değer Kredisi nedir? Hangi şirketler yararlanacak? sorusu çok araştırılan konular arasında oldu Peki, KOBİ Değer Kredisi nedir? Hangi şirketler yararlanacak? Detaylar haberimizde…

KOBİ Değer Kredisi nedir?

Hazine ve maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ Değer Kredisi’ni açıkladı. Albayrak 13  bankanın katıldığını. 13. Banka olarak Şekerbank’ın da katılmak istediğini açıkladı. KOBİ Destek Kredisi ile KOBİ’lere 20 milyar TL’lik bir destek verilecek.

KOBİ Değer Kredisinden hangi firmalar yararlanacak?

Yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altındaki firmalar yararlanacak. İhracat ve İmalat sektörlerine azami 1 milyon ve 500 bin TL'lik paketler uygulanacak. Paketin tutarı toplam 20 milyar TL. 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faizle verilecek.

Albayrak, "Türkiye'de 81 milyon teknik direktör ve ekonomist. Herkes konuşuyor. Bakan çok gülüyor çünkü gerçeği biliyor. Ne fırtınalar yaşadık. Türkiye her birinden ayağa daha da güçlenerek kalktı. Bugün açıkladığımız KOBİ değer paketinin Hazinemiz ile ilgisi yoktur." dedi

KOBİ NEDİR?

KOBİ açılım olarak küçük ve orta boyutlu işletmeler demektir. Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve KOBİ’ler için yapılmış düzenleme, teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili resmi tanıma uygun olması gerekmektedir.  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik, günün şartlarına göre revize edilerek 24 Haziran 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler arasında, KOBİ tanımının kriterlerinden “Yıllık net satış hasılatı” ve “Mali bilanço” üst limiti 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye yükseltilirken, yıllık çalışan personel sayısı üst limiti 250 çalışan olarak korunmuştur.

Yapılan düzenleme ile mikro, küçük ve orta büyüklükteki ekonomik birim ve girişimlerin tanımları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda KOBİ’lere yönelik ölçekleme ve tanımlamalar aşağıdaki şekildedir:Mikro İşletmeler: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 3 milyon TL aşmayan işletmeler, mikro işletme olarak adlandırılmaktadır. Mikro işletme tanımında daha önceden 1 milyon TL olan satış hasılatı veya mali bilanço üst limiti 3 milyon TL’ye yükseltilmiştir.Küçük İşletmeler: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük işletme olarak adlandırılmaktadır.

Daha önceden 8 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 25 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.Orta Büyüklükteki İşletmeler: 250 çalışandan az istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler, orta büyüklükte işletme olarak adlandırılmaktadır. Daha önceden 40 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 125 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte dominant etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin %25 ve fazlasına ve %50’si ve daha azına sahip olması ya da kendisinin oy hakları veya sermayesinin %25 ve fazlasına ve %50’si ve daha azına başka bir işletmenin dominant bir etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılmaktadır.KOBİ’lerin girişim sermayesi ve melek yatırımcılardan daha fazla yararlanabilmesi amacıyla kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bazı gerçek kişiler bu kapsamdan muaf tutulmuştur. Yine bir işletmeninKOBİ olabilmesi için bir kamu kurum ya da kuruluşun, işletmenin hissesinin %25’inden fazlasına sahip olmaması gerekmektedir.

 

Yorumlar