Kısa çalışma ödeneği süresi nedir, ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un kısa çalışma ödeneğine dair açıklamalarının ardından kısa çalışma ödeneğinin detayları araştırılmaya başladı. Kısa çalışma ödeneği süresi nedir, ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır?

Kısa çalışma ödeneği süresi nedir, ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır?
Son Güncelleme: 27 Kasım 2018 Salı 14:51
10 Kasım 2018 Cumartesi 08:54

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları da kısa çalışma ödeneği kapsamına dahil ettik açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından kısa çalışma ödeneğinden faydalanacaklar detayları araştırmaya başladı. Peki ya kısa çalışma ödeneği nedir, yararlanma şartları nelerdir? Kısa çalışma ödeneği süresi nedir, ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır? Tüm detaylar haberimizde.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa çalışma ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde istihdamı koruyan bir uygulamadır.

Kısa çalışma ödeneği ile işçiler ve işverenler konjonktürel gelişmelerden kaynaklı yaşanabilecek durumlara karşı daha güçlü olacak. Kısa Çalışma Ödeneği, firmaların istihdamlarını korumalarına imkan verdiği için artan talebe de hazırlıklı olmalarını sağlıyor. Kısa çalışma uygulaması, kalıcı bir istihdam tedbiri olmayıp geçiş sürecinde firmaların değişen ekonomik konjonktüre uyumlarını arttırmalarını sağlayan bir tedbirdir. Bu bağlamda, bu tedbir, Bakanlığımızın ortaya koyduğu proaktif yaklaşımın bir yansımasıdır.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında;

* İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

* Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

Kısa çalışma ödeneği süresi nedir?

Bu uygulama ile birlikte işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanmaktadır. Bakanlar Kurulu kararı ile üç aylık süre altı aya kadar uzatılabilir. Kısa çalışma ödeneğine başvuru genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerin varlığı iddiasıyla işveren tarafından yapılmaktadır.

Kısa çalışma ödeneği hangi durumlarda verilir?

- Genel ekonomik kriz ile ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisini ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlar,

- Bölgesel kriz ile ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlar,

- Sektörel kriz ile ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlar,

- Zorlayıcı sebep ile de işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenler anlaşılmalıdır.

Başvuru şartlarının oluştuğunu düşünen işveren, genel ekonomik, bölgesel veya sektörel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine olan etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu açıklayarak, bunlara ilişkin kanıtları ile işyerine ait bilgi ve belgeleri de ibraz ederek İŞKur’a başvurmalıdır.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartları nelerdir?

İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, işverence Kuruma yapılan başvurunun uygun bulunmasının yanında, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde kesintisiz çalışmış olması ve son üç yıl içinde adına en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca zorlayıcı nedenlerle ödenek alınacak olunması halinde ödeneğe esas süre, İş Kanunun 24üncü maddesine göre işyerinde zorlayıcı sebeplerle işin bir haftadan daha uzun süre durması halinde bu süreden sonra başlamaktadır.

Kısa çalışma ödeneği ücreti ne kadar?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

2018 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı

 

 

 

 

 

Yorumlar