GSS prim borcu olanlar muayene olabilir mi 2019?

Hastaneye gidenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de GSS prim borcu olanların muayene olup olamadıkları. Peki ya GSS borcu olanlar sağlıktan yararlanabilir mi?

GSS prim borcu olanlar muayene olabilir mi 2019?
Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:52
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:08

“GSS prim borcum var sağlıktan yararlanabilir miyim?” sorusunun cevabı insanlar tarafından merak ediliyor. GSS prim borcu olanların sağlıktan yararlanmasına ilişkin düzenleme 6824 sayılı kanunla yeniden belirlendi. Önceleri sigortalılar gelir testine girerek, hangi gelir durumunda olduğunu tespit ettiriyor ve 3 gelir düzeyinden birine göre genel sağlık sigortası ödemekteydi. Ancak, 6824 sayılı Kanunla birlikte artık sigortalılar gelir testine girmek mecburiyetinde değildir. Sigortalılar gelir testine girmezlerse brüt asgari ücretin %3’ü kadar prim öderler. Gelir testine girerlerse, alt dilime girmesi sonucunda hiç GSS primi ödemeden muayene olabileceklerdir.

-Bu durumda 2017 yılında ödenecek en fazla GSS primi; 1.777,50 x %3= 53,33 TL olacaktır.

-2018 yılı içinde ödenecek aylık GSS primi; 2.029,5 x %3 = 60,88 TL olacaktır.

-Geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az yani 2018 yılı için 676,5 TL olanlar yeşil kart kapsamında tescil edilecekler. Genel Sağlık sigortasında prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar.

GSS prim borcu olanlar muayene olabilir mi 2019?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şartı bulunmaktadır. 1 Nisan 2017 tarihi ile birlikte %3 oranındaki GSS primini ödeyemeyeceğini bildiren ve gelir testine girmek isteyenlerin gelirleri 2018 yılında 676,5 TL’den az çıkarsa herhangi bir GSS primi ödemeden tedavi olabileceklerdir. 8 Mart 2017 tarihinde yayınlanan 6824 sayılı Kanun ile birlikte bu durum şu şekilde olacaktır.

GSS prim borcu olduğu için sağlıktan yararlanamayanlar;

Eğer hastaneye muayene olmak için gittikleri zamandan önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün sigortalılıkları var ise;

-1 Nisan 2017 ve sonrasındaki sürelerden kaynaklanan 60 günden fazla GSS prim borcu yok ise;

-1 Nisan 2017 tarihinden önceki sürelerden kaynaklanan borçlarını ödemeksizin 31/3/2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabileceklerdir.

-GSS prim borcu olanları 1 Nisan 2017 tarihinden önceki borçlarını en geç 1 Nisan 2018 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

-Daha önce hiç gelir testine girmeyenler, eğer 2 Nisan 2018 tarihine kadar gelir testine girip gelirleri 676,5 TL’den az çıkarsa tüm borçları silinecektir.

-Daha önce gelir testine girip 1 Nisan 2017 tarihinden önceki dönemlere ait borcu bulunanın borçları aylık 53 TL olarak düzenlenecektir.

Devletin zorunlu sağlık sigortası olan GSS, ilk çıktığı zamanlar herhangi bir sağlık güvencesi olmayan kişilerin, gelir testi yaptırarak bu sağlık sigortasından gelirine göre aylık primler dahilinde muayene olması için düzenleme getirilmişti. Eski kanunda herkesin ödeyeceği rakam farklı idi ve kimisine çok yüksek primler çıkabiliyordu. Ancak 6824 sayılı kanun ile 60/G kapsamında olan herkes, brüt asgari ücretin %3ü şeklinde prim ödeyeceklerdir. Diğer bir deyişle, eğer geliriniz asgari ücretin üçte birinden daha fazla çıktıysa, aylık ödeyeceğiniz rakam; 1777,50 * 3 / 100: 53,33 TL olarak belirlenmiştir.

Eğer geliriniz, asgari ücretin üçte birinden daha aşağı çıktı ise yani 592,50 KRŞ’tan az çıktıysa GSS değil, yeşil kart tesciliyle sağlıktan yararlanabileceksiniz. Yeşil kart tescilinde, herhangi bir ödeme bulunmamaktadır. Birçok vatandaş, 1 yıl boyunca süre tanınarak gelir testi yaptırılması konusunda duyuru yapılmasına rağmen maalesef gelir testi yaptırmamış ve bu yüzden binlerce lira borca girmiştir.  Bu borçtan dolayı, çoğu vatandaş muayene olup olamama konusunda kararsızlığa düşmektedir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 5510 sayılı kanuna göre, GSS sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin muayene olabilmesi için, 60 gün primi bulunmalı ve prime dair hiç bir borcunda bulunmaması gerekmektedir. Durumun böyle olmasıyla birçok vatandaş muayene olamamaktaydı.

 

Yorumlar

Rifat kaleli En beğenilen yorum
Eyt .den haberler iyi haberler guzel haberer bekleriz madur olarak