Çatak desteği 2019 ne zaman ödenecek? Çatak ne kadar, nasıl alınır?

Çiftçiler müjdeli haberi merakla beklemektedir. Birçok insan 'Çatak desteği 2019 ne zaman ödenecek? Çatak ne kadar, nasıl alınır?' sorusunun yanıtlarını aramaktadır. İşte Çatak desteği 2019 ödemeleri ile ilgili bilgiler.

Çatak desteği 2019 ne zaman ödenecek? Çatak ne kadar, nasıl alınır?
Son Güncelleme: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:11
16 Mart 2019 Cumartesi 14:01

Çatak desteği 2019 ne zaman ödenecek? Çatak ne kadar, nasıl alınır? sorusu birçok tarımla uğraşan insan tarafından merak edilmektedir. Azonceoldu ekibi olarak çatak desteği tarımsal destekleri sizleri için derledik. 

Çatak desteği 2019 ne zaman ödenecek?

Henüz açıklanmadı genellikle yıl sonunda doğru yapılmaktadır. 

ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİ. KORUN. (ÇATAK) DESTEGİ (TL/da)

I Kategori 45

II Kategori 60

III Kategori 135​

Çatak ne kadar, nasıl alınır?

Üreticiler, İl Proje Uygulama Komisyonu tarafından ÇATAK programı için 1 Mart – 30 Eylül tarihleri arasında olmak üzere illerine ait belirlenen başvuru tarihlerinde programa katılmak için Ek–1'e uygun olarak tanzim edilen ön başvuru formu ile il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder.

Üreticiler tarafından yapılan müracaatlar, proje uygulama birimi tarafından ÇATAK programı hedefleri ve il/ilçede uygulanacak kategoriler itibariyle değerlendirilir. Başvurusu uygun görülenlerle Ek-3'e uygun taahhütname alınmak suretiyle Ek–4'e uygun hibe sözleşmesi imzalanır.

Hibe sözleşmesinin yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, proje uygulama birimi tarafından yerinde kontrol edilerek Ek-5'e uygun desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı düzenlenir.

ÇATAK programı kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren üreticilerin desteklemelere esas icmalleri hazırlanarak il proje uygulama komisyonuna gönderilir. İl proje uygulama komisyonunca onaylanan icmaller (Ek–6) bu Tebliğin 9 uncu maddesi hükümlerine göre askıya çıkarılır. Askı süresi sonunda kesinleşen icmaller Genel Müdürlüğe gönderilir.

Programın sürekliliğinin kontrol edilmesi açısından, ikinci ve üçüncü yıllarda o yılın ÇKS beyanına göre arazi yerinde kontrol edilerek Ek-5​'e uygun desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı düzenlenir. Bu kontrole göre müteakip yıllar ödemelerine karar verilir.

Yorumlar