14 Şubat kutlamak günah mı? 14 şubat sevgililer gününde hediye almak neden günah?

Her yıl olduğu gibi bu yılda 14 Şubat kutlamak günah mı? 14 şubat sevgililer gününde hediye almak neden günah? sorusu gündeme geldi.

14 Şubat kutlamak günah mı? 14 şubat sevgililer gününde hediye almak neden günah?
Son Güncelleme: 12 Şubat 2019 Salı 14:49
12 Şubat 2019 Salı 14:35

14 Şubat kutlamak günah mı? 14 şubat sevgililer gününde hediye almak neden günah? sorusu her yıl olduğu gibi bu yılda gündeme geldi. Azonceoldu ekibi olarak 14 Şubat kutlamak, 14 Şubat sevgililer gününde hediye almak günah mı? sorularını sizler için derledik. 14 şubat günahı nedir? sorusunun yanıtı haberimizde. 

14 Şubat kutlamak günah mı?

Gerek sevgililer günü gerekse de yılbaşı, takvim, tarih, tatil, eğlence, şenlik ve bunlarla ilgili âdetler bir milletin kültürüdür.

Kültür din ve ideolojinin bedenlenmesi, ete kemiğe bürünmesidir. Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Eğer birileri din ile kültürü birbirinden ayırmaya, aralarındaki bağı koparmaya kalkışırsa -zor olmakla beraber bunu yapabilirse- kültür ile beraber dîni de değiştirme yoluna girmiş olur. Bedenini parça parça kaybeden din gider (milletin hayatından çıkar) onun yerine yeni kültürün dîni veya dinsizliği gelir.

Kültür ile din arasında böyle bir bağ bulunduğuna göre; kültürün değişmesi dîni yakından ilgilendirir.

İslâm'ın beş temel amacından biri dîni (Müslümanların hayatında İslâm'ı) korumaktır. İslâm'ın korunmasını olumsuz etkileyen bir davranış, bir kültür değişimi, bir kültür taklidi haramdır, bazan bununla da kalmaz dinden çıkma sonucunu doğurur.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Medine'ye göçünce, burada öteden beri iki bayramın bulunduğunu ve bu bayramlarda kutlama yapıldığını öğrendi. Bayramlar, dînin etkilenmesi bakımından önemli kültür unsurları olduğu için bunları değiştirdi ve yerlerine Ramazan ile Kurban bayramlarını tebliğ etti.

Daha pek çok hadîste, başka dinlerle ilişkisi veya sembolik değeri/fonksiyonu bulunan âdet ve uygulamaları Müslümanlara yasakladı.

Bununla beraber gayri müslimlere benzeme amacı olmadan sevgililer günü, doğum günü ve evlilik günü gibi günlerde kişinin hanımına hediye almasının bir sakıncası yoktur.
Bir çok ülkede her yıl kutlanmakta olan bazı özel günler vardır. Bunlara katılmak küfürdür. Bu tür eğlencelere katılanlar büyük günah içerisine girmiştir. Tevbe edilmeli ve hatadan geri dönülmelidir. Neden? diye sorarsanız işte sizlere delilleri ile cevaplarını sunuyoruz.

Sevgililer gününü normal olarak kabul etmek Yüce Allah'ın kesin olarak haram kılmış olduğu konu olan '' Helali olmadıkça bir erkeğin, bir kadına dokunması dahi haramdır'' hükmüne ters düşmek ve Allaha karşı gelmektir. Bu insanı küfre sürükler. Hz. Peygamber Muhammed Mustafa (s.a.v) bu küfür konusunda ümmetini uyarmıştır. Bir müslümana yakışan, kendi dinini insanlara benimsetmek, anlatmak ve yaşatıp aktarmaktır. Başkalarını örnek almak değildir.

Peygamberimiz Hadisi şerifte : Kim bir kavme benzerse (onlar gibi davranırsa) o kavimden sayılır."buyurmuştur. Bu hadis sabittir ve bizler bu hadise uymayarak 14 şubat sevgililer gününü kutlarsak hadisi, dolayısıyla Paygamberimizin sözünü reddetmiş ve büyük bir günaha saplanmış oluruz.


Dolayısıyla lafı fazla uzatmak ve sizlerin kafalarını karıştırmak istemiyoruz. İslam dininde harama götüren herşey haram olarak görülmüştür. Haramdan uzak olmak gerekir. 14 Şubat günü sevgililer günü olarak bilinsede bizler için sıradan bir gün olmaktan başka birşey değildir.

Yorumlar