Down sendromu ve otizm arasındaki fark nedir?

Down sendromu ve otizm arasında belli başlı benzerlikler olsa da farklılıklar da bulunur. Peki ya down sendromu ve otizm arasındaki fark nedir?

Down sendromu ve otizm arasındaki fark nedir?
Son Güncelleme: 30 Haziran 2018 Cumartesi 13:09
30 Haziran 2018 Cumartesi 13:07

Down sendromu ve otizm sendromların temelinde işlevsel bozukluklarla alakalı gecikmeler, engellilik ve zihinsel derecelerinde benzerlikler olsa da detaylı olarak inceleme yapıldığında benzerlik durumlarında farklılıklar bulunmaktadır. Bu rahatsızlıklar aynı gibi algılansa da ikisi arasındaki ayrımı en iyi yapacak kişiler anneleridir.

Down sendromu ve otizm arasındaki fark nedir?

Otizm rahatsızlıkla zihinsel gelişim ağır bastığından bu çocuklar iletişim kurmakta sıkıntı çektikleri görülürler. Otistik çocuklar fiziki olarak normal görünseler de down sendromlu çocuklarda fiziksel değişiklik daha belirgindir. Otistik çocuklarda durumun doğası ve derecesi net bir özellik göstermez ancak diğerinde olgular daha nettir. Otizm rahatsızlığı bulunan çocukla etkileşimde bulunmak daha zordur ancak down sendromunda iletişim daha kolay kurulabildiği için yönlendirilmeleri daha kolay olmaktadır. Down sendromlu çocuklar daha pozitif özellikler barındırır ancak diğerinde durum tam olarak böyle değildir.

Otizm ve down sendromu arasındaki fark, en önemli ayrımını gebelik sırasında göstermektedir. Down sendromu gebelik sırasında tanımlanabilen bir rahatsızlık iken otizm, gebelik sırasında değil, üç yaşından önce belirtileri ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Ve kendini yavaş yavaş göstermeye başlar. Otizm erkek çocuklarda kız çocuklara oranla daha fazla görülürken, down sendromunda cinsiyet ayrımı olmayıp kız ve erkek çocuklar da eşit olarak görülebilmektedir. Otizm ve down sendromu arasındaki fark olarak bakıldığında down sendromunda genetik faktörler etkili iken, otizmin sebebi kesin olarak bilinmemektedir.

Otizm Nedir?

Otizm iletişim ve sosyal etkileşim sorunları, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir rahatsızlık olup ömür boyu devam eden bir gelişim bozukluğudur. Yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkar. Otizmin çaresini erken yaşta arayan aileler, erken teşhiste uygulayacakları rehabilitasyon programı ile rahatsızlığın etkilerini minimize etmeleri mümkündür. Bilim adamları nedenini henüz tam olarak tespit edemese de genetik bir rahatsızlık olduğu görüşü kuvvetlidir.

Down Sendromu Nedir?

Kromozomlar genlerin demetleridir ve vücudumuzda doğru sayıda olmak zorundadır. Down sendromlu insanlar ekstra bir kromozomla doğarlar. Down sendromlu bu ekstra kromozom, bireyi hem zihinsel hem de fiziksel olarak etkileyen bir dizi soruna yol açar. Yani kısaca; İnsanda genetik düzensizlik sonucu, fazladan bir 21. kromozomun bulunmasına Down Sendromu denir. Down sendromu ömür boyu süren bir durumdur.

Down sendromu ile otizmin bir arada olabilir mi?

İngiltere’de 500 çocuk üzerinde yürütülen araştırmanın verileri, Down Sendromu bulunan çocukların yaklaşık % 40’ının Otizm spektrum bozukluğu kriterlerini karşıladığını göstermekte.

 

Yorumlar