Yeni KHK yayımlandı. Bin 823 kamu görevlisi göreve iade edildi

Görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu çalışanından bin 823'ü görevlerine iade edildi.

Yeni KHK yayımlandı. Bin 823 kamu görevlisi göreve iade edildi
12 Ocak 2018 Cuma 07:28

697 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, görevlerinden ihraç edilen bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa'nın 121'inci ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 697 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA'nın haberine göre kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından  (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste de yer aldı.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı.

Buna göre, TRT'den 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 8, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 3, Maliye Bakanlığı’ndan 1, Kamu İhale Kurumu’ndan 1, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 106, Sağlık Bakanlığı’ndan 6, PTT'den 8, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden 1, YÖK'ten 60 akademik, 19 idari personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 16 rütbeli asker ve 2 sivil memur, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 28 rütbeli asker ve 2 sivil memur için ihraç kararı verildi.

KHK hükümleri kapsamında, bu kişilere herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak, görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek, oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekler. İhraç edilenler, özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak, pasaportları iptal edilecek.

GÖREVE İADELER Söz konusu KHK'da, göreve iade edilen bin 823 kişinin yer aldığı liste de yayımlandı.

Buna göre;

TBMM'den 1, Başbakanlık Merkez Teşkilatı’ndan 2, AFAD'dan 3, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden 1, Hazine Müsteşarlığı’ndan 1, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 19, RTÜK'ten 1, TİKA'dan 1, TOKİ'den 1, TRT'den 2, Adalet Bakanlığı’ndan 79, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan 6, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2, KOSGEB'den 1, TÜBİTAK'tan 5, TSE'den 2, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 4, Türkiye İş Kurumu’ndan 4, SGK'dan 14, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 2, Dışişleri Bakanlığı’ndan 1, Ekonomi Bakanlığı’ndan 1, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 2, BOTAŞ'tan 1, BOTAŞ International'dan 1, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden 1, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden 5, MTA'dan 1, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan 1, Türkiye Elektrik İletim AŞ'den 6, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden 1, Türkiye Petrolleri AO'dan 6, Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan 2, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan 4, Spor Genel Müdürlüğü’nden 2, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 13, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 22, İçişleri Bakanlığı’ndan 13, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 458, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 99, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 5, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 5, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden 1, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden 4, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden 1, Kalkınma Bakanlığı’ndan 1, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2, Maliye Bakanlığı’ndan 29, Gelir İdaresi Başkanlığı 35, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan 1, DMO'dan 2, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 544, Milli Savunma Bakanlığı’ndan 4, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 81, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 20, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 22, Sağlık Bakanlığı’ndan 204, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan 1, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 6, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden 4, TCDD'den 16, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'den 2, PTT'den 3, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden 1, YÖK'ten 36 kişi görevlerine iade edildi.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar "çekilmiş" sayılacak. Bu kapsamda, göreve başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

Belirtilen maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

Bu arada, KHK'nın 4 sayılı listesinde yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığından 22, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 8 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 24 kişinin isimleri daha önce yayımlanan KHK'ların ilgili sıralarından çıkarıldı.

İlgili KHK hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla söz konusu KHK'nın yayımı tarihinden itibaren ortadan kaldırıldı.

ÖĞRENCİLİKLE İLİŞİĞİ KESİLMİŞ 2 KİŞİYLE İLGİLİ HÜKÜM Daha önce OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar gereği öğrencilikle ilişiği kesilmiş olanlardan 2 kişinin isimleri söz konusu listelerin ilgili sıralarından çıkarıldı.

Söz konusu KHK hükümlerinin bu kişilerle ilgili tüm hüküm ve sonuçları ilgili KHK'nın yayımı tarihinden itibaren ortadan kaldırıldı.

RÜTBESİ ALINAN EMEKLİ TSK PERSONELİ TSK'dan emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan, terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir emekli tuğgeneral ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan üç albay ve bir astsubay kıdemli başçavuşun rütbeleri alınarak emekli kimlikleri iptal edildi.

Söz konusu kişiler uhdelerindeki mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak, silah ruhsatları, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.

KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN TEDBİR KARARLARI 697 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan Hatay Güney Radyo TV Yayıncılık AŞ (Hatmar FM) ile Prestij Medya Yayıncılık AŞ. (YEK TV) kapatıldı.

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye bedelsiz devredilmiş sayılacak. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen ilgisine göre Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek.

Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamayacak. Devire ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar