KPSS şartsız PTT personel alım başvuru şartları neler? PTT personel alımı 2018 başvurusu ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde personel alımı açıklamasının ardından PTT KPSS’siz 5 bin personel alımı duyurusunu yayımladı. Peki ya başvuru şartları neler? PTT personel alımı için son başvuru tarihi ne zaman?

KPSS şartsız PTT personel alım başvuru şartları neler? PTT personel alımı 2018 başvurusu ne zaman?
Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:52
5 Mayıs 2018 Cumartesi 10:42

Memur adaylarının merakla beklediği PTT 5 bin personel alımı ilanı yayınlandı. PTT bünyesine KPSS şartı olmadan 5 personel alınacak. Başvuru yapacak adaylar başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Tüm detaylar azonceoldu.com’da!

Uzun süredir beklenen memur alımı ilanı yayınlandı. PTT bünyesinde personel eksikliğini gidermek adına 5 bin kişilik boş kontenjan olduğu belirlendi. Personel alımları sözleşmeli olarak gerçekleştirilecek.  PTT personel alımı ilanı Devlet Personel Başkanlığı tarafından 04 Mayıs 2018 tarihinde yayımlandı ve adaylardan aranan başvuru şartları ve başvuru tarihleri duyuruldu.

İşte ilgili duyuru şu şekilde;

PTT ( Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ) Merkez ve Taşra teşkilatında bulunan personel eksikliği için 657 sayılı ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik uyarınca toplamda 5 bin kişi alınacak.

KPSS Şartsız PTT Personel Alım Başvuru Şartları Neler?

KPSS’siz PTT 5 bin personel alımı ilanı için başvuruda bulunmak isteyen adayların belirtilen başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor. Bu doğrultuda adaylardan;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Askerlik açısından askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilgisi bulunmamak,

-Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Herhangi bir kuruluşta mecburi hizmet şartı olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

-Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gibi nitelikler aranacak. Ayrıca bunlar dışında alımı yapılacak pozisyon için belirtilen özel nitelikleri de taşımaları gerekmektedir.

-29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

-On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. 14/05/1984tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

-Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

-Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

-Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

-Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

-Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.(18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

-Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

-Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar PTT tarafından gerçekleştirilecek olan sınav sonucunda başarılı olurlarsa gerekli bölümlere yerleştirilecek. Adayların sınava girecekleri sınav ücreti olan 60 TL'yi yatırmaları gerekmektedir.

PTT personel alımı 2018 başvurusu ne zaman?

KPSS’siz PTT 5 bin memur alımı için başvuru yapacak adaylar başvurularını 14 Mayıs 2018 tarihinde başlayabilirler. Son başvuru tarihi ise 18 Mayıs 2018. Gerekli başvurular www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.  Ayrıca adaylar alımı yapılacak pozisyonlar için sadece bir tanesine başvuru yapabileceklerdir. Bunun dışında şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

KPSS'siz PTT Memur Alımına Lise Mezunları Başvurabilecek mi?

PTT tarafından bugün bir ilan yayımlandı ve 5 bin kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. İlanın yayımlanması ile birlikte memur adayları bizleri soru yağmuruna tuttu ve lise mezunlarının başvuru yapıp yapamayacağını sordu.

Yorumlar