Ziraat, Vakıfbank ve birçok banka konuttaki stokları eritmek için kampanya başlatacak

Birçok banka konuttaki stokları eritmek için kampanya başlatacak. Peki ya hangi bankalar konuttaki stokları eritmek için kampanya başlatacak? Konuttaki stokları eritmek ne demek? Konut stok eritme kampanyaları nelerdir?

Ziraat, Vakıfbank ve birçok banka konuttaki stokları eritmek için kampanya başlatacak
Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:52
7 Mayıs 2018 Pazartesi 13:42

Başbakan Binali Yıldırım Bankalar Birliği Kurulu'nda stokları eritme çağrısı yaptı. Detaylardan daha sonra bahsedeceğini belirten Yıldırım, ''Başta Ziraat olmak üzere birçok banka konuttaki stokları eritmek için kampanya başlatacak'' açıklamasını yaptı. Peki ya hangi bankalar konuttaki stokları eritmek için kampanya başlatacak? Konuttaki stokları eritmek ne demek? Konut stok eritme kampanyaları nelerdir?

Konutta stok krizi var mı?

Son bir yılda yapılan ve oturuma hazır 230 bin konutun satılmadığı ve elde kaldığı ortaya çıktı. Ekonomik sıkıntı yüzünden sektörde stokların artmasından endişe ediliyor. Tür­ki­ye­’de ko­nut ba­lo­nu her ge­çen gün bü­yü­yor. Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu ve­ri­le­ri­ne gö­re ge­çen yıl 1 mil­yo­nun üze­rin­de ye­ni in­şa­at ruh­sa­tı ve­ril­di. 750 bi­nin üze­rin­de ko­nut için­de otu­rul­ma­ya ha­zır ha­le ge­ti­ril­di. An­cak bun­la­rın 520 bi­ni sa­tı­la­bil­di. 230 bin ko­nut bit­ti­ği hal­de el­de kal­dı.

Gelecekte Konu Stok Sayısı 300 Binleri Bulabilir

Ko­nut Ge­liş­ti­ri­ci­le­ri ve Ya­tı­rım­cı­la­rı Der­ne­ği (Ko­nut­der) Baş­ka­nı Ömer Fa­ruk Çe­lik ge­çen yıl 1 mil­yon ko­nut ruh­sa­tı ve­ril­di­ği­ni ha­tır­lat­tı. İkin­ci ve bi­rin­ci el be­ra­ber de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de 1 mil­yo­na ya­kın evin sa­tıl­dı­ğı­nı ak­ta­ran Çe­lik, bi­rin­ci el sa­tış­la­rı­nın ise 520 bin ci­va­rın­da kal­dı­ğı­nı kay­det­ti. Çe­lik, “Ko­nut sa­tış­la­rı her yıl 500-550 bin ci­va­rın­da ka­lır­sa stok­la­rın eri­me­si müm­kün de­ğil. El­de ka­lan ko­nut sa­yı­sı 300 bin­le­ri bu­la­bi­li­r” de­di.

Peki Konutta stok krizi nasıl çözülebilir?
Vergi yükü hafifletilmeli Konut sektörünün büyüme üzerindeki lokomotif özelliğini sürdürmesi için ev sahibi olan vatandaş sayısının arttırılması gerektiğine işaret eden Çelik, “Konut alıcısının üzerindeki yükleri kaldırmak gerekir. Damga vergileri, tapu harçları ve KDV makul seviyeye getirilirse konut fiyatları aşağıya iner ve vatandaşın ev alabilme iştahı artar. Aksi halde sektör stok krizine sürüklenir” uyarısında bulundu.

Ev fiyatları neden yüksek?

 Ev fiyatlarının yüksek olmasından birçok insan mağdur. Ama ev fiyatlarının yaşanan enflasyon yüzünden daha da artacağı söyleniyor. Çelik; ''Ancak konut fiyatları düşmüyor ve düşme ihtimali yok. Bu yıl da enflasyon oranında artış yaşandı” diye konuştu.

2018 yılı itibariyle Tüm Bankaların Konut Kredisi'ndeki faiz oranları

Ev sahibi olabilmek için tüketicilerin en sık başvurduğu yöntem olan konut kredilerinde faiz oranları sürekli bir artışta. Kimi bankada yüzde 1,59’a ulaşan faiz oranları son 20 ayın zirvesinde. 2018 yılının ilk 2 ayında faiz oranları artarak son 20 aydaki en yüksek değerine ulaşmıştı.

QNB FinansBank %1,29 - %1,29
Yapı Kredi Bankası 1,20 - %1,20
DenizBank %1,52 - %1,52
Garanti Bankası %1,24 - %1,35
BankPozitif %1,49 - %1,49
Akbank  %1,34 - %1,38
VakıfBank %0,96 - %1,16
HSBC  %1,50 - %1,50
İş Bankası %1,32 - %1,32
TEB - Türk Ekonomi Bankası %1,49 - %1,49

Faizler 2013'te en dip seviyeye inmişti

Merkez Bankası’nın gevşek para politikaları sonucu bireysel kredi faiz oranları düşme trendini sürdürmüştür. 10 yıl vadeli konut kredisinin aylık faiz oranı %0,67 seviyelerine kadar inerken 100 bin TL’lik bir konut kredisini aylık 839 TL taksitlerle ödemek mümkün hale gelmişti.

Konut Kredileri Aylık Faiz Oranları:

 

2001 yılında ortalama %4,42

2002 yılında ortalama %3,58

2003 yılında ortalama %2,41

2004 yılında ortalama %1,93

2005 yılında ortalama %1,17 

2006 yılında ortalama %1,88

2007 yılında ortalama %1,50

2008 yılında ortalama %1,54

2009 yılında ortalama %1,27

2010 yılında ortalama %0,92

2011 yılında ortalama %0,85

Peki 2018 konut kredileri ne olacak?

Konuya yakın kaynakların Reuters’a verdiği bilgilere göre söz konusu proje kapsamında şu anda sektörde ortalama yüzde 1.25 seviyelerinde olan, hatta bazı bankalarda yüzde 1.35 seviyelerine kadar çıkan konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1 civarına çekilmesi bekleniyor.

Konut satışlarında geçen yıl son çeyrekte başlayan düşüş eğilimi Mart’ta artarak devam ederken; toplam konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 geriledi. Yükselen kredi faizlerinin etkisiyle konut kredisiyle yapılan satışlarda ise çok daha sert düşüş gözlenirken, Mart’ta ipotekli satışlarda yüzde 35 düşüş kaydedildi.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, konut kredi faizleri 8.5 yılın zirvesinde seyrediyor.

“YÜZDE 1 CİVARI OLACAK”
Konuya yakın bir kaynak, “Düşük bir faiz oranı olacak. Yüzde 1 civarı olacak. Yüzde 1’in altında bir rakam da belirlenebilir ancak henüz belirlenmedi. Şu anda üzerinde çalışılıyor” dedi.

Bir başka kaynak da sektörün büyük bankalarının da projede yer almak istediğini belirtti.

Bugün Türkiye Bankalar Birliği’nin genel kurulunda konuşan Yıldırım da Ziraat Bankası’nın konut sektöründe stokları azaltmaya yönelik bir kampanya başlatacağını duyurmuştu.

Genel Kurul’un ardından başbakanla bir araya gelen bankacıların konuyla ilgili detayları görüştüğü belirtiliyor.

 

Yorumlar